O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

Obchod s hračkami: 4650 nebezpečných výrobků v ČR

Česká obchodní inspekce se dlouhodobě věnuje zkoumání bezpečnosti hraček na vnitřním trhu ČR. V průběhu téměř 1200 kontrol tohoto sortimentu v loňském roce bylo zjištěno porušení povinností stanovených příslušnými předpisy ve více než polovině případů. Za nedostatky bylo uloženo celkem 548 pokut v hodnotě cca 3,2 mil. Kč a zákazy prodeje vydali inspektoři na 4650 hraček za 343 543 Kč. Kde byly problémy?

Zvláštní pozornost byla zaměřena například na koloběžky a další podobné výrobky s vysokou mírou rizika, a také na hračky určené zvláště zranitelným uživatelům – dětem mladším tří let. Zde se inspektoři opakovaně setkávali s obcházením zákonů, stejně jako s prodejem anonymních hraček bez povinných informací pro bezpečné užívání a bez označení CE nebo bez posouzení výrobku v souladu se stanovenými bezpečnostními standardy. Takové hračky by spotřebitelé podle inspektorů neměli kupovat – mohou pro dětské uživatele představovat vážné riziko poškození zdraví, a to jak vzhledem k použitému materiálu, způsobu zpracování, konstrukčním vadám nebo obsahu nežádoucích chemických látek.

V roce 2013 se na kontrolách sortimentu hraček podílely všechny inspektoráty ČOI. Inspektoři zkontrolovali celkem 1176 subjektů nabízejících tento sortiment a zjistili porušení platných předpisů v 629 případech (53,5 %). V průběhu celoroční kontrolní akce bylo pravomocně uloženo celkem 548 pokut v hodnotě 3 184 000 Kč, i když zdaleka ne všechny zjištěné nedostatky se týkaly pouze nabídky a prodeje hraček.

Podněty ke kontrolám

Podnětem ke kontrolám konkrétních hraček byla mj. četná podání spotřebitelů, kteří se obrátili na ČOI v roce 2013 celkem ve 244 případech. Při jejich šetření se potvrdilo oprávněnost podnětu, tj. porušení povinností kontrolované osoby, nebo byly zjištěny jiné nedostatky ve 48 z nich (19,6 %).

V rámci cílené kontroly byly kontrolovány dětské koloběžky. U těchto hraček a dalších potřeb pro sportovní účely byly opakovaně zjišťovány závady nejen ve značení či návodech a povinných informacích k těmto výrobkům, ale i konstrukční vady, které představují vážné riziko úrazu a ohrožují bezpečnost dětských uživatelů.

V průběhu roku byly při kontrolách prováděných ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem v prodejní nabídce zjištěny dálkově ovládané hračky, které pracují na nepovolených frekvencích. Také hračky, které jsou součástí spotřebitelského balení potravin představovaly pro nejmenší uživatele v plné třetině kontrolovaných míru rizikovosti četné pevně spojených s potravinou

Závadné hračky pro malé děti

Pozornost kontrolních pracovníků se soustředila i na další hračky, určené zvláště zranitelným uživatelům – dětem mladším tří let. U tohoto sortimentu hraček se inspektoři opakovaně setkávali s obcházením přísnějších požadavků, které jsou kladeny technickými předpisy na výrobky určené pro nejmenší uživatele.

Výrobce či dovozce k hračce připojí slovní informaci či piktogram, že výrobek není určen pro děti do tří let, přestože tato hračka svým vzhledem či provedením odpovídá výrobku pro nejmenší děti, jako např. měkce vycpané plyšové či tahací hračky. V několika případech byla rovněž prokázána opakovaná nabídka a prodej hraček porušujících některá práva duševního vlastnictví.

Opakovaně byla zjištěna také nabídka a prodej anonymních hraček, tj. bez uvedení identifikačních údajů o výrobci či dovozci, případně distributorovi. V mnoha případech na hračce není uvedeno označení shody CE, což vzbuzuje důvodnou pochybnost o řádném posouzení shody nabízených hraček s požadavky stanovenými v příslušném nařízení vlády, a tím i o její bezpečnosti.

Distributoři podle ČOI často porušují požadavek na řádné informování konečného spotřebitele o důvodech, pro které hračka není vhodná pro danou věkovou kategorii dětí. Domnívají se, že piktogram nebo slovní upozornění „nevhodné pro děti do tří let“ je pro spotřebitele postačující informací, a podceňují nutnost řádně a v plném rozsahu poskytnout zákazníkovi veškeré informace a bezpečnostní upozornění, jimiž hračky vybavil v cizím jazyce jejich výrobce.

Pro ověření bezpečnostních kritérií, která se vztahují na konkrétní hračky, bylo odebráno celkem 41 vzorků různých druhů hraček. Stanovené požadavky na bezpečnost nesplnilo celkem 24 z nich, 9 hraček požadavkům vyhovělo a 8 výrobků je v šetření. Na základě zjištěných výsledků bylo 20 hraček pro podezření na vážné riziko a ohrožení bezpečnosti dětí nahlášeno do systému RAPEX.

Vzorky hraček

V roce 2013 bylo odebráno pro podezření, že nesplňují formální nebo technické požadavky pro uvedení na trh, celkem 41 druhů hraček. Plnění legislativních požadavků na výrobky a na průvodní dokumentaci bylo posouzeno notifikovanými osobami/akreditovanými zkušebnami a v některých případech interními postupy České obchodní inspekce. Odběry kontrolních vzorků byly zaměřeny zejména na výrobky ze třetích zemí.

Z počtu 41 vzorků hraček odebraných v obchodní síti vyhovělo příslušným základním požadavkům (tj. požadavkům definovaných zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, příslušným nařízením vlády a technickými předpisy) pouze 9 z nich a u 8 druhů nebylo posouzení ukončeno. Standardy bezpečnosti nesplnilo celkem 24 druhů hraček, z nichž 16 bylo notifikováno do systému RAPEX.


(1. 4. 2014 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Dneska si člověk opravdu nemůže být jistý ničím. Ono se opravdu vyplatí například hračky objednávat jen z ověřených eshopů. Tak má člověk jistotu, že nebezpečné nebudou. Co se konkrétních eshopů s hra...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(907)