O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

Víza pro vstup do EU: Změna přinese hospodářský prospěch

Ukazuje se, že řada osob, které chtějí cestovat do EU a nejsou státními příslušníky členských zemí, často naráží na složité, zdlouhavé a nákladné postupy udělování víz. Právě předložené návrhy zásadním způsobem zkrátí a zjednoduší postupy pro ty, kdo chtějí do EU přijet nakrátko. Podle zástupců EU s sebou přinesou další úspory a snížení byrokracie, přičemž zachovají stávající úroveň bezpečnosti.


Zástupci EU předpokládají, že se díky zjednodušení přístupu legálních cestujících do schengenského prostoru budou moci snáze navštěvovat přátelé a rodiny a usnadní se i podnikání. To by mělo podpořit hospodářskou aktivitu a vytváření pracovních míst například v cestovním ruchu a souvisejících odvětvích, jako je gastronomie a doprava.

Nedávná studie podle zástupců EU ukazuje, že celkem 6,6 milionů potenciálních návštěvníků ze šesti zemí, z nichž přijíždí největší počet osob, odradil příliš složitý postup udělování víz. Podle studie by mohla pružnější a jednodušší pravidla vést také k nárůstu počtu cest do schengenského prostoru o 30 až 60 %, a to jen pokud jde o dotčených šest zemí. To by mohlo během pěti let přinést až 130 miliard eur, které cestující utratí přímo (za ubytování, jídlo a nápoje, dopravu, zábavu, nákupy atd.), a přispět k vytvoření přibližně 1,3 milionu pracovních míst v cestovním ruchu a souvisejících odvětvích.

„Evropa potřebuje inteligentní vízovou politiku. Měla by přilákat více turistů, obchodníků, výzkumníků, studentů, umělců a pracovníků v kultuře. Proto teď chceme zdůraznit ekonomický rozměr vízové politiky a využít ho k podpoře evropského hospodářství a vytvoření nových pracovních míst, avšak zároveň zachovat vysokou úroveň bezpečnosti na našich hranicích. Dnešní návrhy značně usnadní získávání víz pro krátkodobé návštěvníky. Očekáváme, že v následujících letech přinesou podstatné zvýšení zájmu ze strany cestujících,“ řekla Cecilia Malmströmová, komisařka pro vnitřní věci.

Návrhy změn vízových povinností

Místopředseda Evropské komise Antonio Tajani, který je odpovědný za průmysl a podnikání, dodal: „Naše návrhy pomohou evropskému cestovnímu ruchu v době, kdy mezinárodní konkurence setrvale roste a stále větší počet zemí se spoléhá na cestovní ruch jako faktor růstu. Nová vízová pravidla jsou reakcí na tuto situaci. Tyto změny pomohou odvětví cestovního ruchu vypořádat se s předpokládaným významným nárůstem počtu turistů, kteří navštěvují Evropu. Turistický průmysl je hybnou silou evropského rozvoje a během nedávné krize byl nejdůležitější oporou evropského hospodářství.

Evropská Komise s cílem stimulovat evropské hospodářství a usnadnit život lidem cestujícím do EU navrhuje zásadní změny vízových pravidel. Hlavními prvky tohoto opatření jsou:

1) zkrácení lhůty pro zpracování žádosti a vydání rozhodnutí z 15 na 10 dnů;

2) zavedení možnosti podat žádost o víza na konzulátech jiných zemí EU, pokud členský stát oprávněný zpracovat vízovou žádost v dané zemi není přítomen ani zastoupen;

3) výrazné usnadnění podmínek pravidelných cestujících, včetně povinného vydávání vícenásobných víz platných po dobu tří let;

4) zjednodušený formulář žádosti a možnost podávat žádosti on-line;

5) možnost, aby členské státy vytvořily zvláštní režim pro vydávání víz na hranicích, a to až na 15 dní v jednom státě schengenského prostoru;

6) možnost, aby členský stát usnadnil vydávání víz pro návštěvníky, kteří se účastní významných událostí;

7) nový typ víza (cestovní vízum) umožňující legálním cestujícím cestovat v rámci schengenského prostoru po dobu nejvýše jednoho roku (aniž by na území některého z členských států pobývali déle než 90 dní během jakéhokoli období 180 dní).

Konkrétní návrhy

Zjednodušení žádostí o krátkodobá víza s cílem uspokojit rostoucí poptávku Řady úspěchů bylo dosaženo již v rámci současných vízových pravidel, která přispěla k 68% nárůstu počtu žádostí o víza – z 10,2 milionu v roce 2009 na 17,2 milionu v roce 2013. Pro posílení mobility legálních cestujících lze však udělat ještě mnohem více. Novou statistiku týkající se víz v roce 2013 si můžete prohlédnout v infografice. Problémy při získávání víz často omezují přístup do schengenského prostoru a v důsledku snižují případný hospodářský přínos turistických atrakcí. Například Světová výstava (World Expo) v Miláně v roce 2015 bude pro miliony nových návštěvníků příležitostí k návštěvě Evropy.

Zavedení souboru jasnějších procedurálních pravidel a urychlení procesu udělování víz. Bylo navrženo zkrátit lhůtu pro zpracování žádosti a přijetí rozhodnutí z 15 na 10 dnů. Maximální lhůta pro podávání žádostí byla prodloužena ze tří na šest měsíců před plánovanou cestou, aby mohli cestující plánovat s předstihem a vyhnuli se sezónním špičkám.

Rovné zacházení se žadateli o víza bude zaručeno rovněž díky doplnění a zjednodušení seznamu podpůrných dokumentů, které musí žadatelé předložit, a díky nezbytné harmonizaci těchto požadavků na místní úrovni. Bude upuštěno od často nákladného povinného cestovního zdravotního pojištění.

Prohloubení konzulární spolupráce. Podle návrhu bude žadatel oprávněn požádat o víza na kterémkoliv z dostupných konzulátů („povinné zastoupení“), pokud není členský stát oprávněný zpracovat žádost o víza v dané třetí zemi přítomen ani zastoupen.

Opakované návštěvy budou mnohem snazší díky zavedení povinných kritérií pro získání mnohonásobného víza platného tři roky a následně pět let pro cestující registrované ve Vízovém informačním systému (VIS).Tato pravidla jsou přínosem pro žadatele, jejichž údaje jsou registrovány ve Vízovém registračním systému (VIS) a kteří již využili víza legálním způsobem alespoň dvakrát v období posledních 12 měsíců. Tato změna pravidel je možná také díky zavádění Vízového registračního systému (VIS), které bude dokončeno pravděpodobně v roce 2015, a jež konzulátům členských států umožní přístup k „vízovému profilu“ žadatelů.

Díky tomu, že budou moci cestovat bez zdlouhavého plánování, je pravděpodobné, že držitelé vícenásobných víz s dlouhou platností budou schengenský prostor navštěvovat ještě častěji. Zvýšený počet cest podpoří ekonomický růst v schengenském prostoru

Zavedení cestovních víz. Tento nový typ víza (cestovní vízum), které legálním návštěvníkům, jež nejsou občany EU, umožní pohybovat se v schengenském prostoru po dobu až jednoho roku (aniž by pobývali na území téhož členského státu déle než 90 dní během jakéhokoliv období 180 dní), s možností prodloužení až na dva roky (pokud žadatel nebude v žádném období 180 dnů pobývat v tomtéž členském státě po dobu delší než 90 dnů). To by se například vztahovalo na živě vystupující umělce, kteří cestují v schengenském prostoru po delší dobu, ale také na individuální cestující, jako jsou turisté, výzkumníci a studenti, kteří chtějí v Evropě strávit více času.

Jakmile návrhy vstoupí v platnost, budou se změny vztahovat na všechny státy EU uplatňující plně společnou schengenskou vízovou politiku a také na čtyři státy přidružené k Schengenu (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko). Je na místě podotknout, že Bulharsko, Chorvatsko, Irsko, Kypr, Rumunsko a Spojené království se na společné vízové politice nepodílejí.


(4. 4. 2014 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(935)