O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

Ucelený přehled: Novinky v daních z příjmů od roku 2014

Finanční správa ČR vydala ucelený přehled novinek v daních z příjmů platných od roku 2014. I když už jsme o nich i u nás psali, pojďme se na ně ještě jednou podívat tak, jak je předkládá právě Finanční správa ČR - v jednotném přehledu. Zde jsou.

Daně dědické a darovací - v daních z příjmů


Protože došlo ke zrušení daně dědické a daně darovací, jsou nově od 1. 1. 2014 bezúplatné příjmy předmětem daně z příjmů právnických a fyzických osob. Příjmy získané děděním jsou od daní z příjmů osvobozeny. Bezúplatné příjmy jsou u právnických osob předmětem daně s výjimkou veřejně prospěšných poplatníků, u nichž jsou od daně osvobozeny.

Uvedené osvobození veřejně prospěšný poplatník nemusí uplatnit, učiní-li tak, je povinen ze základu daně vyloučit všechny náklady, které s tímto bezúplatným příjmem souvisí. Osvobozené jsou dále také bezúplatné příjmy fyzických osob získané od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší dle nového občanského zákoníku a bezúplatná plnění (dary) od osoby, se kterou poplatník žil nejméně rok před získáním bezúplatného plnění (daru).

Příležitostná bezúplatná plnění - dary (od kohokoliv) jsou osvobozeny do výše 15 000 Kč. Případné zdanění bezúplatných příjmů je realizováno v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických nebo fyzických osob.

Zdanění u veřejně prospěšných poplatníků

Od ledna 2014 je nahrazen institut poplatníka, který nebyl založen nebo zřízen za účelem podnikání, institutem veřejně prospěšného poplatníka. Finanční správa ČR upozorňuje, že veřejně prospěšný poplatník může při dodržení zákonem stanovených podmínek i nadále čerpat daňové benefity ve formě příjmů od daně osvobozených, do kterých nově přibyly příjmy z nepeněžního plnění a dále ve formě snižující položky od základu daně z příjmů.

Příjmy v podobě úroků z běžného účtu jsou nově předmětem daně, která bude vybírána srážkou. To se ovšem nevztahuje na veřejně prospěšné poplatníky, kteří do základu daně zahrnují všechny výnosy a všechny náklady. Zároveň zákon o daních z příjmů negativně vymezuje poplatníky, kteří veřejně prospěšným poplatníkem nejsou. To platí mimo jiné pro společenství vlastníků bytových jednotek.

Srážková daň z příjmů ze závislé činnosti

Od roku 2014 jsou nově nastaveny také podmínky pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti v § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů. Srážková daň se uplatní pouze z příjmů plynoucích na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč v případě, že zaměstnanec u zaměstnavatele nepodepíše Prohlášení k dani.

Zákon ovšem daňovému rezidentu umožňuje poprvé za zdaňovací období 2014 zahrnout příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce, které byly zdaněny srážkovou daní, do celkového základu daně v daňovém přiznání. Pro započtení sražené daně na celkovou daň je zaměstnavatel ovšem povinen vystavit potvrzení o sražené dani.

Zdanění u autorských honorářů - srážkovou daní

Finanční správa ČR upozorňuje, že srážková daň se nově vztahuje na všechny autorské honoráře nepřekračující od téhož plátce v úhrnu za kalendářní měsíc 10 000 Kč. Zákon o daních z příjmů umožňuje daňovému rezidentu zahrnout příjmy z autorských honorářů, které byly zdaněny srážkovou daní, do celkového základu daně v daňovém přiznání. Pro započtení sražené daně na celkovou daň je plátce povinen vystavit potvrzení o sražené dani.

Zvýšení snižující položky na poskytnuté bezúplatné plnění

Pokud poplatník poskytne za stanovených podmínek bezúplatné plnění (dar) na stanovené účely, zvyšuje se snižující položka od základu daně z částky 5 % na 10 % ze základu daně z příjmů právnických osob a u fyzických osob z 10% na 15%.

Rozšiřuje se výčet položek zvyšujících výsledek hospodaření

O co se jedná? Například o částky vzniklé při změně účetní metody, hodnotu bezúplatného příjmu, pokud o něm nebylo účtováno ve výnosech a nejedná se o příjem od daně z příjmů právnických osob osvobozený, příjem, který není předmětem daně a další.

Další změny, na které Finanční správa ČR upozorňuje

Dochází ke zmírnění limitu daňové uznatelnosti nákladů při prodeji pozemků u právnických osob

Daňové korekce u právnických osob budou nadále prováděny pouze u pozemků nabytých vkladem při dodržení zákonem stanovených podmínek.

Dochází k navýšení stávající odčitatelné položky na výzkum a vývoj a zavedení nového odpočtu na podporu odborného vzdělávání žáků a studentů

Příjmy z prodeje cenných papírů fyzických osob

Sjednocuje se délka časového testu mezi nákupem a prodejem cenných papíru ze 6 měsíců a 5 let na jednotnou dobu 3 let pro osvobození příjmů. Nově jsou osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů, pokud jejich roční úhrn nepřesáhne 100 000 Kč.

Osvobození příjmů za práci žáků a studentů

Nově jsou nyní osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy.

Výrazné zvýšení limitu příležitostných příjmů fyzických osob

Výrazně se zvyšuje výše příjmů z příležitostných činností, které jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob, a to z 20 000 Kč na 30 000 Kč za jedno zdaňovací období.


(26. 1. 2014 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(637)