O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

Textilní zboží v ČR: Často mu chybí povinné značení

Při kontrolní akci zaměřené na označování textilních výrobků stanovenými údaji o materiálovém složení a údržbě zjistili inspektoři ČOI v průběhu 1. čtvrtletí 2014 nedostatky v dodržování zákona o ochraně spotřebitele v téměř polovině případů. V průběhu 671 kontrol bylo jedno či více porušení povinností zjištěno v 301 z nich. Nejčastěji se jednalo o nedodržení informačních povinností o výrobku a také o neseznámení s cenou.

Zákazy prodeje se týkaly 3899 kusů zboží za 590 751 Kč, které nesplňovalo podmínky pro uvedení na trh, a inspektoři zakázali také používání 43 ks úředně neověřených měřidel. Na základě zjištěných nedostatků uložily jednotlivé inspektoráty 178 pokut v celkové výši 250 000 Kč. Vzhledem k četnosti zjištění budou kontroly zaměřené na značení textilu, které stanoví přímo účinný předpis EU, pokračovat.

Podívejme se na konkrétní zjištěná porušení zákona o ochraně spotřebitele:

  • ze 401 porušení zákona (zák. č. 634/1992 Sb.), byly ve 170 případech zjištěny nedostatky v informačních povinnostech o výrobku (§§ 9, 10 a 11)
  • v 75 případech nebyla spotřebiteli neposkytnuta informace o ceně výrobku v souladu s cenovými předpisy (§ 12)
  • v 57 případech byly uvedeny na trh textilní výrobky označené v rozporu s přímo použitelným předpisem EU, který stanoví názvy textilních vláken a související označení výrobků materiálovým složením (§ 24 odst. 1).
  • v 38 případech porušili prodávající zásady poctivosti prodeje (§ 3)
  • v 19 případech nebyl spotřebiteli vydán na vyžádání doklad o zakoupení výrobku, popřípadě vydaný doklad neobsahoval veškeré náležitosti (§ 16)
  • ve 14 případech se spotřebitelé mohli setkat s klamavými obchodními praktikami (§ 5).

Jaké je povinné značení textilních výrobků:

Textilní výrobky musí být označeny údaji o jejich materiálovém složení vždy, když jsou dodávány na trh. Při uvádění textilního výrobku na trh zajistí označení a správnost informací na nich uvedených výrobce. Pokud není výrobce usazen v Unii, zajistí označení a správnost informací na nich uvedených dovozce.

Označení textilních výrobků musí být provedeno trvanlivým způsobem a musí být snadno čitelné, viditelné a přístupné; je-li použita etiketa, musí být bezpečně připevněná.

Při dodávání textilního výrobku na trh se údaje o materiálovém složení textilií uvádějí čitelně, viditelně, zřetelně a písmem, které má jednotnou velikost, styl a typ písma, v katalozích a prospektech i na obalech a na označení. Tyto informace musí být pro zákazníka jasně viditelné před samotným nákupem, a to i pokud se jedná o nákup elektronickými prostředky.

Obchodní značky nebo firmy mohou být uvedeny bezprostředně před údaji o materiálovém složení textilií nebo za nimi. Pokud však obchodní značka nebo firma obsahuje samostatně, jako základ slova nebo jako přídavné jméno jeden z názvů textilních vláken uvedených v příloze nebo název, který by s nimi mohl být zaměněn, musí být tato obchodní značka nebo firma uvedena bezprostředně před údaji o materiálovém složení textilií nebo za nimi. Ostatní informace musí být vždy uváděny odděleně.

Označení musí být poskytnuta v úředním jazyce či jazycích členského státu, na jehož území jsou textilní výrobky dodávány spotřebitelům.


(23. 5. 2014 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Jak označit polštář
Zajímalo by mne jak označit polštář nebo jiný výrobek, který obsahuje netextilní výplň. Musím na štítek uvést že se jedná pouze o složení vňejšího obalu ?...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(1129)