O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

Telekomunikační operátoři: Kterým rizikům musí čelit

Před telekomunikačními operátory stojí náročný úkol: Přizpůsobit modely svého fungování zásadním změnám, které přináší technologický rozvoj, a nově definovat svou roli v těchto podmínkách. V opačném případě telekomunikační společnosti nebudou podle zprávy EY - Top 10 rizik telekomunikačních společností 2014 - mapující rizika tohoto odvětví schopny využít nabízené porůstové příležitosti. S jakými dalšími problémy se telekomunikační operátoři potýkají?


Právě neschopnost držet krok s technologickým vývojem patří spolu s legislativní nejistotou a nároky na ochranu osobních údajů, bezpečnost dat a na organizační flexibilitu k největším rizikům, s nimiž se toto odvětví potýká, a současně k faktorům slibujícím největší růstový potenciál.

Deset největších rizik, s nimiž se v současnosti potýkají telekomunikační společnosti, podle studie EY Top 10 rizik telekomunikačních společností 2014, jsou:

  1. Neschopnost držet krok s technologickým vývojem (resp. přizpůsobit se novým technologiím a definovat si novou roli zohledňující vývoj v odvětví telekomunikací)
  2. Legislativní nejistota týkající se podmínek na trhu
  3. Nerespektování nových požadavků na ochranu osobních údajů a bezpečnost dat
  4. Neschopnost zlepšit organizační flexibilitu
  5. Nedostatečná integrita dat
  6. Nedostatečné měření výkonnosti pro účely řízení
  7. Nesprávné vnímání přidané hodnoty služby z pohledu zákazníka
  8. Neschopnost efektivně využívat síťová aktiva
  9. Špatně definovaný program neorganického růstu
  10. Neschopnost osvojit si nové cesty k inovacím

Operátorům se podle zprávy i v těžkých dobách ekonomické krize většinou dařilo udržet si konkurenceschopnost, protože vsadili na jistotu tradičních služeb. Nyní se ale očekává, že se toto odvětví otevře novým ekonomickým modelům a novým technologiím, které nastartují jeho růst.

„U telekomunikačních společností se tradičně předpokládá, že jejich dividendy budou investorům přinášet zajímavé výnosy. V poslední době ale jejich ziskovost stagnuje, byť nové informační a komunikační technologie přinášejí spoustu prorůstových příležitostí,“ říká Petr Plecháček, senior manažer IT poradenství a řízení rizik EY v České republice. „Řada předních hráčů v tomto oboru představila svou dlouhodobou strategickou vizi. Ale na cestě k jejímu praktickému uskutečnění je čeká ještě řada překážek.“

Technologický vývoj mění roli telekomunikačních operátorů

Největší riziko, se kterým se telekomunikační společnosti musí v současnosti vypořádat, představují podle EY nové digitální technologie a nové formy konkurence, které jejich rozvoj přináší. Pro operátory to znamená nově definovat v tomto nejistém a dynamicky se vyvíjejícím prostředí svou roli, najít si „vlastní cestu“ i v tak rozdílných oblastech, jako je cloud computing či aplikace pro chytré telefony podporující služby poskytované over-the-top (OTT). V praxi to často znamená podělit se o zákazníka s celou řadou dalších poskytovatelů služeb, kteří mohou být v pozici obchodního partnera, ale i konkurenta. Najít si novou roli a správně ji vymezit je dnes důležitější než kdy dříve.

„Díky rychlému vývoji informačních a komunikačních technologií se hodnotové řetězce v odvětví telekomunikací neustále mění a přinášejí užší spolupráci s poskytovateli OTT služeb,“ říká Plecháček. „Už se stalo mnohokrát, že OTT firma přišla na trh se zajímavou alternativou k tradičním produktům poskytovaným operátory, příkladem může být třeba instant messaging jako alternativa standardních sms zpráv. To staví operátory před zásadní rozhodnutí, jestli se mají snažit vyvíjet vlastní aplikace, a dublovat tak nabídku těchto nových konkurentů, nebo jestli s nimi mají spolupracovat, a tím obohatit služby pro své zákazníky. Jedno je jisté, čím déle budou s tímto rozhodnutím váhat, tím větší ztráty mohou do budoucna utrpět.“

Trable s legislativou

Druhé místo v aktuálním žebříčku rizik telekomunikačního sektoru, zveřejněném ve studii EY, obsadila regulační rizika. V současných náročných podmínkách se totiž globální operátoři snaží zefektivizovat své fungování mimo jiné i prostřednictvím účelnější skupinové struktury. Například evropští operátoři považují další konsolidaci za zásadní podmínku, aby se mohli zavázat k vyšším investicím do mobilních sítí čtvrté generace 4G. Přitom ale ve Spojených státech ani v Evropě zatím nebyly přijaty předpisy upravující využívání a přístup k těmto sítím, což společnostem v tomto odvětví brání v definování dlouhodobých podnikatelských plánů.

„Operátoři i regulační orgány se musí zaměřit na to, jak zajistit dlouhodobé investice do síťové infrastruktury,“ říká Plecháček. „Operátoři by ale měli dát přednost společnému využívání infrastruktury a znovu přehodnotit výhody, která jim konsolidace může přinést, včetně podmínek fúzí, a porovnat je s přínosem, který má sdílení sítí, a dalšími synergickými faktory.“

Ochrana osobních údajů a důvěra zákazníků

Důvěra v telekomunikační operátory v posledním roce podle EY dramaticky poklesla v důsledku několika globálních afér, které upozornily na mnohdy nedostatečnou ochranu osobních údajů a bezpečnost dat. Teď je na operátorech, aby nově nastavili své vztahy se zákazníky i obchodními partnery a přesvědčili veřejnost, že dodržování předpisů je pro ně prioritou a že jsou schopni své povinnosti zvládnout i přes časté změny, jimiž legislativa prochází.

„Pokud jde o ochranu osobních údajů a bezpečnost dat, přístup operátorů k obchodním partnerům i regulačním orgánům musí být proaktivní. Jedině pak bude možné dlouhodobě zvládnout narůstající požadavky na zajištění bezpečnosti dat, ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti, které se navíc mohou stát od státu lišit,“ říká Plecháček.

Flexibilita a efektivnost, imperativy dne

Organizační flexibilita je vedle schopnosti držet krok s vývojem nových technologií další důležitou podmínkou, mají-li být telekomunikační společnosti schopné úspěšně obstát v konkurenci menších technologických firem a rozšířit svou nabídku poskytovaných produktů a služeb. Jednou z oblastí, na které by bylo vhodné se v této souvislosti zaměřit, je zkvalitnění interní komunikace a efektivnější využívání informací o zákaznících, které jsou zatím mnohde fragmentarizované. Bez těchto změn nebudou mít „big data“ pro operátory kýžený přínos.

„Zjednodušit a optimalizovat interní organizační strukturu a současně zavádět nové formy interakce jejích jednotlivých složek, to jsou zásadní opatření, bez nichž operátoři nebudou schopní do budoucna nabízet zákazníkům to, co od nich očekávají,“ říká Plecháček. „Vedle toho je potřeba rozvíjet nové kompetence a dovednosti, které zajistí realizaci nových strategií a maximalizují jejich přínos.“


(5. 6. 2014 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(1174)