O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

Srovnávací přehled: Soudnictví v EU

Evropská komise právě vydala druhý srovnávací přehled o soudnictví v EU, jehož cílem je podle ní podpora kvality, nezávislosti a efektivity soudnictví v Evropské unii. Tak jako při svém prvním vydání v roce 2013 má i letošní přehled pomoci členským státům a obecně Unii zefektivnit soudní systémy, a podpořit tak hospodářský růst.

„Opožděná spravedlnost je spravedlnost upíraná. Srovnávací přehled EU o soudnictví je klíčovým nástrojem ekonomické strategie EU, který občanům i podnikům pomáhá účinněji se domoci spravedlnosti. Řádně fungující, nezávislé soudnictví má zásadní význam pro získání důvěry občanů i investorů a pro budování vzájemné důvěry v evropském prostoru práva,“ prohlásila místopředsedkyně Komise Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost. „Toto druhé vydání přichází v době, kdy mnohé členské státy provádějí reformy soudnictví s cílem zlepšit svoji konkurenceschopnost. Údaje potvrzují, jak je důležité nepřetržitě a usilovně pracovat na zlepšování účinnosti soudních systémů v celé EU,“ dodala.

Srovnávací přehled o soudnictví 2014 shromažďuje údaje z různých zdrojů. Většinu kvantitativních údajů z členských států poskytla komise Rady Evropy pro hodnocení efektivnosti soudnictví (CEPEJ). Přehled se zaměřuje na občanskoprávní a obchodní spory a na správní věci. Vedle stejných ukazatelů jako v roce 2013 hodnotí i některé další aspekty:

Efektivitu soudnictví: posuzuje se délka řízení, míra vyřešených případů a počet neuzavřených věcí.

Kvalitu: ukazatele zahrnují povinné vzdělávání soudců, sledování a hodnocení činnosti soudů, rozpočet a personál soudů, dostupnost informačních a komunikačních technologií a alternativních metod řešení sporů.

Nezávislost: přehled také poskytuje údaje o vnímané nezávislosti soudních systémů. V letošním roce navíc přináší první celkové srovnání uspořádání vnitrostátních soudních systémů z hlediska toho, jak chrání soudní nezávislost v určitých typech situací, kdy může být ohrožena. Zabývá se například právními zárukami bránícími přeložení či odvolání soudce.

Přehled také obsahuje výsledky dvou pilotních studií, které se podrobně zabývají délkou soudních řízení ve věcech ochrany hospodářské soutěže a spotřebitelského práva (vyjádřenou průměrným počtem dnů).

Hlavní zjištění přehledu

Hlavní zjištění srovnávacího přehledu EU o soudnictví 2014 (v příloze jsou rozdělena podle výše uvedených tří oblastí):

Některé členské státy se z hlediska účinnosti soudního systému stále potýkají s problémy. Na nutnost zlepšení poukazují například dlouhá řízení v prvním stupni spolu s nízkou mírou vyřešených případů nebo vysokým počtem neuzavřených věcí. Účinky ambiciózních reforem v některých členských státech (například Portugalsku) ještě nemohou být v přehledu zohledněny, neboť údaje v přehledu pocházejí většinou z roku 2012.

Dostupnost informačních a komunikačních technologií na soudech se zvýšila, ale existuje prostor pro další pokrok, zejména co se týče zjednodušení kontaktu mezi soudy a občany. Mechanismy alternativního řešení sporů nyní existují téměř ve všech členských státech a většina členských států sleduje a hodnotí činnost soudů.

Téměř v třetině členských států se více než 50 % soudců průběžně vzdělává. Vzdělávání soudců a právníků a využívání informačních a komunikačních technologií je zásadní pro účinné fungování evropského prostoru práva, který je založen na vzájemné důvěře.

V několika členských státech se zlepšilo vnímání nezávislosti, naopak v některých se tento ukazatel zhoršil.

Co dál se soudnictvím v EU

Výsledky srovnávacího přehledu budou podle EK zohledněny při přípravě nadcházejících analýz jednotlivých zemí v rámci evropského semestru 2014. Promítnou se i do ekonomických ozdravných programů. Na podporu reforem vnitrostátních soudních systémů lze využít finance z EU (fond pro regionální rozvoj a sociální fond).

Na základě prvního přehledu právních záruk na ochranu nezávislosti soudní moci se Komise hodlá těmito údaji podrobněji zabývat. V zájmu zlepšení kvality, dostupnosti a srovnatelnosti údajů používaných pro budoucí srovnávací přehledy bude Komise spolupracovat s odborníky z řad justice, s členskými státy, s právníky a evropskými soudními sítěmi.


(19. 3. 2014 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(845)