O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

Spotřebitelské úvěry: V 65 % případů je porušen zákon

Početnější porušení zákona o spotřebitelském úvěru a vyšší pokuty – tak by se podle zástupců ČOI daly stručně shrnout výsledky kontrol České obchodní inspekce zaměřené v roce 2013 na zprostředkovatele a poskytovatele spotřebitelských úvěrů. V průběhu 319 kontrol bylo zjištěno porušení platných právních předpisů v 65 % z nich, zákon o spotřebitelském úvěru porušila téměř polovina kontrolovaných nebankovních subjektů zprostředkujících nebo poskytujících spotřebitelské úvěry.


Nejčastěji byl podle ČOI zákon porušován neposkytnutím povinných informací v reklamách na zprostředkování úvěru. Další četná porušení se týkala používání nekalých obchodních praktik zprostředkovateli. Ve srovnání s rokem 2012 byl vyšší nejen poměr zjištěných porušení zákona, ale také výše pravomocně uložených sankcí. Česká obchodní inspekce uložila celkem 132 pokut v hodnotě téměř 5,6 milionu korun, další řízení nebyla do konce roku 2013 ukončena.

V období od 1. 1. do 31. 12. 2013 bylo v rámci kontrolní akce, zaměřené na dodržování podmínek vyplývajících poskytovatelům a zprostředkovatelům spotřebitelských úvěrů ze zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, provedeno celkem 319 kontrol. Ve 231 případech byly kontrolovány právnické osoby a v 88 případech osoby fyzické. Z tohoto počtu působilo 201 osob jako zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru, 97 osob jako poskytovatelé (věřitelé) spotřebitelského úvěru, 22 kontrolovaných osob pouze poskytovalo služby, ale zprostředkování, popřípadě poskytování spotřebitelského úvěru se přímo neúčastnilo. V postavení zprostředkovatele i věřitele současně byla 1 kontrolovaná osoba.

Celkem se v roce 2013 na Českou obchodní inspekci obrátilo 343 spotřebitelů se stížností nebo s žádostí o pomoc při řešení situace, do níž se dostali v rámci zprostředkování nebo uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru. V celkem 60 případech (17,5 %) následné kontroly potvrdily oprávněnost podání nebo v jejím průběhu inspektoři zjistili porušiné jiné povinnosti. Dalších 21 podání bylo postoupeno jinému orgánu dozoru a 20 podnětů nebylo dosud uzavřeno. Ve většině případů se však podání týkala celkové ceny úvěru, nedodržení smluvních podmínek dlužníkem, případně dalších problémů, kdy může spor mezi smluvními stranami rozhodnout jedině soud, nikoliv správní orgán.

Porušení zákona

Jaká porušení zákona byla při kontrolách ČOI zjištěna? Zde je jejich přehled, jak je uvádí zástupci ČOI:

 • Nejčastěji podle ČOI porušovaly kontrolované subjekty ustanovení týkající se obsahových náležitostí reklamy spotřebitelského úvěru (§ 4), které bylo zjištěno celkem v 98 případech
 • v 29 případech porušil zprostředkovatel ustanovení § 17 odstavec 1, 2, které se týkají povinnosti uvést v reklamě a dokumentaci určené pro spotřebitele údaje o rozsahu svých oprávnění (zejména pro kolik věřitelů vykonává zprostředkovatelskou činnost nebo že tuto činnost nevykonává pro žádného věřitele) a dále zákazu požadovat po spotřebiteli zaplacení odměny pro zprostředkovatele za jeho službu dříve, než spotřebitele vyrozumí v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat o výsledku zprostředkovatelské činnosti (zejména o vyjádření všech věřitelů, které při zprostředkovatelské činnosti oslovil)
 • nedostatky v poskytování povinných informací byly zjištěny při 19 kontrolách (§ 6 odst. 1)
 • při 10 kontrolách bylo zjištěno, že věřitel před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru s odbornou péčí neposoudil schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr (dle § 9 odst. 1)
 • v 9 případech byla porušena povinnost poskytnout spotřebiteli předsmluvní informace a náležitě mu je vysvětlit (§ 5)
 • v 7 případech nebylo spotřebiteli předáno jedno vyhotovení smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat (porušení § 17a odstavec 2)
 • použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou bylo při nabízení, sjednávání nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru prostřednictvím hlasové telefonní komunikace, textové nebo multimediální zprávy zjištěno v 7 případech (§ 18b)
 • porušení zákazu použití směnky nebo šeku ke splacení nebo zajištění splacení spotřebitelského úvěru bylo zjištěno ve 4 případech (§ 18 odstavec 1)
 • zajištění spotřebitelského úvěru hodnotou věci ve zjevném nepoměru k výši zajišťované pohledávky bylo prokázáno v 1 případě (§ 18a)
 • plnění nad rámec zákona požadoval věřitel v případě odstoupení spotřebitele od úvěrové smlouvy v 1 případě (§ 11 odstavec 3).

Podle ČOI došlo i k porušení dalších zákonů:

 • Při kontrolní činnosti zjistili inspektoři ČOI ve 34 případech používání klamavých obchodních praktik, které zákon o ochraně spotřebitele výslovně zakazuje, a to pod sankcí až do výše 5 milionů korun (§ 5 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb.)
 • kontrolované subjekty porušily v dalších 47 případech jiná ustanovení zákona o ochraně spotřebitele (např. neseznámení s cenou nabízených výrobků a poskytovaných služeb, správnost účtování apod.)
 • ve 34 případech porušily kontrolované osoby zákon o živnostenském podnikání (§ 10 zák. č. 455/1991 Sb.), neboť neměly požadované živnostenské oprávnění na vázanou živnost - poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Tato zjištění byla postoupena k přijetí dalších opatření příslušným živnostenským úřadům
 • jeden případ důvodného podezření na klamavou reklamu byl postoupen k dalšímu šetření věcně příslušnému dozorovému orgánu - Magistrátu hl. m. Prahy
 • k porušení jiných právních předpisů došlo v 11 případech.

Za prokázaná porušení obecně závazných právních předpisů v dozorové působnosti České obchodní inspekce bylo v roce 2013 pravomocně uloženo 132 pokut v celkové hodnotě 5 580 000 Kč, další rozhodnutí o uložení pokuty nenabyla do konce roku 2013 právní moci nebo řízení nebyla dosud ukončena. Porušení zákona o živnostenském podnikání zjištěná u 34 kontrolovaných subjektů byla postoupena příslušných živnostenským úřadům.


(1. 2. 2014 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(683)