O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

Spotřebitelské úvěry: Jsou významně porušovány zákony

Výsledky kontrol ČOI zaměřených na zprostředkovatele a poskytovatele spotřebitelských úvěrů potvrdily podle zástupců této instituce vysoký poměr nedostatků v plnění povinností vyplývajících ze zákona o spotřebitelském úvěru i dalších zákonů. V 1. čtvrtletí bylo provedeno celkem 65 kontrol, při nichž inspektoři zjistili porušení povinností v 78,5 % případů, další kontroly jsou rozpracovány. Pravomocně bylo v tomto období uloženo celkem 49 pokut v hodnotě 2 917 500 Kč.


K nejčastějším nedostatkům trvale patří porušení obsahových náležitostí reklamy spotřebitelského úvěru, neúplné informace zprostředkovatelů o rozsahu jejich činnosti a také zjištění, že smlouvy neobsahují zákonem stanovené informace a náležitosti. Vzhledem k četným nedostatkům budou podle ČOI i nadále kontroly spotřebitelských úvěrů jednou z nejsledovanějších oblastí dozoru.

Z dílčích výsledků za 1. čtvrtletí 2014 vyplývá, že 51 kontrol, při nichž bylo zjištěno porušení právních předpisů, představuje 78,5 % z celkového počtu 65 kontrol. Porušení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, bylo zjištěno při 41 kontrolách (63,1 % všech kontrol).

Součástí kontrolního spektra bylo také prověřování podání spotřebitelů týkajících se nabídky, zprostředkování i poskytování spotřebitelských úvěrů. Těchto podání přijala ČOI v průběhu 1. čtvrtletí celkem 77. Kromě dotazů se podněty týkaly nespokojenosti s jednáním zprostředkovatelů, žádostí o kontrolu smlouvy nebo výše RPSN, upozorňovaly na klamavé reklamy až podvodné jednání nebo nekalé praktiky používané při sjednávání smluv o zprostředkování nebo poskytnutí úvěru.

Po prošetření zjistili inspektoři porušení povinností kontrolovanou osobou v 16 případech, v 7 případech nebyl uvedený nedostatek prokázán a 6 podání bylo předáno jiným orgánům. Ve 42 případech byly poskytnuty požadované informace, nebo odpovězeno, že předmět podání je mimo kontrolní pravomoc ČOI. Ostatní případy byly v hodnoceném období ve stadiu šetření.

Zjištěná porušení zákona o spotřebitelském úvěru

Nejčastěji byla podle ČOI porušena tato ustanovení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru:

  •  § 4: porušení obsahových náležitostí reklamy spotřebitelského úvěru bylo zjištěno celkem ve 24 případech
  •  § 17 odst. 1: zprostředkovatel v reklamě a dokumentaci určené pro spotřebitele neuvedl údaje o rozsahu svých oprávnění, zejména pro kolik věřitelů vykonává zprostředkovatelskou činnost, případně že tuto činnost nevykonává pro žádného věřitele – zjištěno ve 12 případech
  •  § 6 odst. 1: nedostatky v poskytování informací ve smlouvách sjednávajících spotřebitelský úvěr byly prokázány v 6 případech, kdy kontrolované smlouvy neobsahovaly zákonem požadované informace anebo byly tyto informace poskytnuty nesprávně.
  •  § 17 odst. 2: nedostatky týkající zprostředkování spotřebitelských úvěrů, tj. případů, kdy má spotřebitel platit zprostředkovateli spotřebitelského úvěru za jeho služby odměnu a zprostředkovatel nesmí požadovat její zaplacení dříve, než spotřebitele vyrozumí v listinné podobě, nebo na jiném trvalém nosiči dat o výsledku zprostředkovatelské činnosti, zejména o vyjádření všech věřitelů, které při zprostředkovatelské činnosti oslovil (3 případy).
  •  § 5: porušení povinnosti poskytnout spotřebiteli předsmluvní informace a náležitě je vysvětlit (2 zjištění)
  •  § 9 odst. 1: věřitelé před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru s odbornou péčí neposoudili schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr ve 2 případech
  •  § 11 odst. 3: věřitel v případě odstoupení spotřebitele od úvěrové smlouvy požadoval plnění nad rámec zákona v 1 případě
  •  § 15 odst. 1: porušení podmínek předčasného splacení spotřebitelského úvěru bylo zjištěno v 1 případě
  •  § 18 odst. 1: zákaz použití směnky nebo šeku ke splacení nebo zajištění splacení spotřebitelského úvěru byl porušen v 1 případě
  •  § 18b: zákaz použití telefonního číslo s vyšší než běžnou cenou při nabízení, sjednávání nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru prostřednictvím hlasové telefonní komunikace, textové nebo multimediální zprávy byl porušen v 1 případě.

Při kontrolách zjistili inspektoři ve sledovaném období také porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: 3 případy porušení zákazu používání klamavých obchodních praktik, 8 případů porušení jiných ustanovení tohoto právního předpisu (neseznámení s cenou nabízených výrobků a poskytovaných služeb, správnost účtování apod.).

Porušení zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (§ 10), bylo zjištěno v rámci kontrolní akce ve 3 případech, kdy kontrolované osoby neměly požadované živnostenské oprávnění na vázanou živnost - poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, a v 1 případě nebyla provozovna označena předepsanými údaji (§ 17 odstavec 4).


(12. 6. 2014 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(1206)