O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

Šmejdi se nevzdávají: Na předváděcích akcích jsou lidé dále klamáni

ČOI vydala aktuální zprávu o předváděcích akcích. A výsledky? Opět byli spotřebitelé uváděni v omyl nepřesnými nebo nepravdivými údaji o nabízených výrobcích a zájezdech a také o podmínkách, za jakých je možné je zakoupit. Prodejci i nadále deklarovali ničím nedoložené příznivé účinky nabízených výrobků na zdraví spotřebitelů, což bylo také kvalifikováno jako užití nekalých obchodních praktik. A to není vše.

Novými porušeními zákona podle ČOI bylo, že pořadatelé těchto organizovaných prodejních akcí neuváděli v pozvánce všechny povinné údaje, případně nepravdivě spotřebitele informovali o výrobcích, které budou v rámci organizované akce propagovat, nabízet, prodávat nebo poskytovat. Někteří z nich nesplnili vůči České obchodní inspekci oznamovací povinnost o pořádání akce, jiní její konání oznámili, avšak akci neuskutečnili.

V průběhu 186 kontrol zjistili inspektoři ČOI nedostatky ve 120 případech. Právní moci nabylo v 1. čtvrtletí celkem 42 pokut za téměř 4,5 milionu Kč, další desítky správních řízení o uložení pokuty ještě probíhají. Při rozhodování o výši pokut je vždy zohledňována míra společenské nebezpečnosti porušení zákona a také dopad na spotřebitele.

Kontroly předváděcích akcí

V období od 1. 1. do 31. 3. 2014 se inspektoři ČOI zaměřili na kontroly pořádaných předváděcích akcí a nově také na plnění oznamovacích a informačních povinností stanovených novelou zákona o ochraně spotřebitele pořadatelům těchto organizovaných akcí. Při kontrolách ověřovali podmínky prodeje výrobků a služeb v rámci předváděcích prodejních akcí.

Kromě zvláštní pozornosti, kterou stejně jako dosud při těchto kontrolách zaměřovali podle ČOI na odhalování různých používaných forem nekalých obchodních praktik, včetně praktik agresivních, kontrolovali také plnění nových oznamovacích povinností, souvisejících s konáním organizovaných akcí. Z celkového počtu 186 kontrol bylo porušení obecně závazných právních předpisů zjištěno při 120 kontrolách, tj. v 64,5 %.

Dodržování právních předpisů bylo sledováno a kontrolováno několika způsoby: nejčastěji přímou účastí inspektorů na předváděcí akci, dále kontrolou dokumentace vyžádané nebo zaslané spotřebitelem v rámci podnětu ke kontrole a v některých případech rovněž vyhodnocením výpovědí svědků – účastníků předváděcí akce.

Porušení zákona o ochraně spotřebitele a dalších předpisů

V 1. čtvrtletí 2014 se struktura nedostatků zjištěných při předváděcích akcích ve srovnání s předchozím obdobím nijak zásadně nezměnila. Prodávající podle ČOI dále porušovali závažným způsobem ustanovení zákona o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.):

  • užívali nekalé obchodní praktiky tím, že účastníkům akcí poskytovali klamavé, tj. nepřesné či přímo nepravdivé údaje o nabízených výrobcích a zájezdech, popř. o podmínkách, za kterých je možné tyto produkty zakoupit, a také uváděli nedoložené pozitivní účinky nabízených výrobků na zdraví spotřebitelů (52 zjištění)
  • pomocí agresivních obchodních praktik se opět snažili přimět spotřebitele k uzavření kupní smlouvy. Obvykle vytvářeli klamavý dojem, že spotřebitel vyhrál nebo vyhraje, pokud bude jednat určitým způsobem, ačkoli ve skutečnosti žádnou výhru nebo výhodu nezískal. Naopak spotřebitel musel vynaložit finanční prostředky nebo jiné výdaje, aby měl na fiktivní bonus nárok (10 případů)
  • neposkytovali řádné informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (6 případů)
  • nesplnili novelou zákona o ochraně spotřebitele stanovenou oznamovací povinnost - nesdělili České obchodní inspekci konání organizované akce nejpozději 10 pracovních dnů předem nebo podané oznámení obsahovalo nepravdivé či neúplné údaje. Někteří pořadatelé organizovaných akcí se snažili obejít tuto oznamovací povinnost pořádáním údajných degustací a prezentovali tyto akce jako „Zabijačkové hody“, „Labužnickou show“ či „Degustaci koření“. Ve skutečnosti se téměř vždy jednalo hlavně o prezentaci různých domácích spotřebičů jako nádobí, vysavače apod. (103 zjištění)
  • prodávající (nebo jiná osoba pořádající organizovanou akci) neuvedl v pozvánce k účasti na předváděcí prodejní akci řádné údaje – většinou se jednalo o nepravdivé nebo neúplné údaje o výrobcích, které budou propagovány, nabízeny, prodávány nebo poskytovány, případně o žádnou nebo nedostatečnou identifikaci pořadatele organizované akci (59 porušení)
  • porušení jiných právních předpisů prokázali inspektoři v celkem 25 případech.

Za zjištěná porušení obecně závazných právních předpisů v rámci kontrol souvisejících s organizovanými předváděcími akcemi bylo v 1. čtvrtletí 2014 pravomocně uloženo 42 pokut v celkové hodnotě 4 475 000 Kč, další správní řízení probíhají. Při rozhodování o výši pokuty je podle ČOI vždy zohledňována společenská závažnost zjištěných porušení zákona při předváděcích prodejních akcích.

Někteří prodejci se stále chovají jako šmejdi

Výsledky kontrol za 1. čtvrtletí 2014 potvrdily, že legislativní opatření přijatá v oblasti předváděcích prodejních akcí jsou některými pořadateli organizovaných akcí obcházena nebo přímo porušována. Od nabytí účinnosti novely zákona o ochraně spotřebitele oznámilo do 31. března 2014 České obchodní inspekci konání více než 8 200 předváděcích prodejních akcí celkem 33 pořadatelů. Na trhu však dále působí četné nedohledatelné firmy, které od spotřebitelů nepřebírají dopisy ani vracené zboží, projeví-li vůli od uzavřené smlouvy odstoupit (to v lepším případě). Častěji však vrácené zboží převezmou, ale na odstoupení od smlouvy nereagují a zaplacenou kupní cenu ani po urgenci poškozeného zákazníka nevrátí.

Spotřebitel je tak podle zjištění ČOI následně odkázán na vymáhání svého nároku soudní cestou, což představuje zejména pro seniory starší 70 let velký problém. Dalším z důvodů je častá změna názvu, sídla, majitele nebo odpovědné osoby (jednatele) společnosti, vůči které spotřebitel své oprávněné nároky uplatňuje. Příkladem za všechny může být podle ČOI společnost, která od svého zápisu do obchodního rejstříku v září 2013 stačila do konce března 2014 třikrát změnit sídlo, majitele i jednatele.


(12. 5. 2014 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(1083)