O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

Rizika nákupů v e-shopech: ČOI opět varuje

Nakupování v neznámém nebo neověřeném e-shopu představuje stále vysoké riziko poškození spotřebitele. Plyne to z výsledků celoroční kontrolní akce České obchodní inspekce. Inspektoři zjistili v průběhu 1296 kontrol porušení povinností v téměř 80 % z nich. Kromě formálních nedostatků se nejčastěji jednalo o užití nekalých obchodních praktik, které byly prokázány ve více než 40 % případů, a porušování práv spotřebitelů při reklamacích.


Anonymní prostředí virtuálních obchodů umožňuje nepoctivcům lákat zejména méně zkušené nebo neopatrné zákazníky na nereálné ceny, neexistující zboží nebo služby, které spotřebitel často předem v dobré víře zaplatí, aby pak zjistil, že naletěl podvodníkovi.

V roce 2013 bylo za zjištěné nedostatky pravomocně uloženo 936 pokut v hodnotě přesahující 6 milionů korun. Každý spotřebitel by si měl při výběru zboží nebo služby v e-shopu ověřovat důvěryhodnost prodávajícího, sledovat webové diskuse a při nákupu přes internet v neznámém obchodě neplatit předem.

Konkrétní kontroly e-shopů

V rámci kontrolní akce proběhlo od 1. 1. do 31. 12. 2013 podle ČOI celkem 1296 kontrol, při kterých byl monitorován vývoj elektronického obchodování prostřednictvím sítě internet. Cílem České obchodní inspekce je podle jejích zástupců eliminovat případy nežádoucího protiprávního jednání prodávajících, neboť má negativní dopad na spotřebitele a jejich důvěru v tuto formu obchodování.

Inspektoři se soustředili především na kontrolu dodržování povinností vyplývajících prodávajícím ze zákona o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.), a dalších obecně závazných právních předpisů, spadajících do kontrolních a dozorových pravomocí České obchodní inspekce.

Z celkového počtu 1296 kontrol bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů při 1013 z nich, tj. v 78,2 %, byť ne ve všech případech bylo prokázáno používání nekalých obchodních praktik. Celkem se v roce 2013 obrátilo na ČOI s dotazem na svá práva, s podáním nebo podnětem ke kontrole e-shopu 498 spotřebitelů. Při následném prověřování těchto podnětů inspektoři prokázali protiprávní jednání, potvrzující oprávněnost podání nebo jiné porušení povinností v 109 případech, tj. téměř 22 %.

Nejčastější prohřešky e-shopů

V roce 2013 bylo v rámci kontrol internetových obchodů nejčastěji zjišťováno porušení povinností, které prodávajícímu stanoví zákon o ochraně spotřebitele. Většina těchto nedostatků je charakteristická právě pro prodej prostřednictvím prostředků elektronického obchodování, tj. pro e-shopy.

Výsledky kontrolních zjištění však nelze považovat za zcela objektivní obraz celkové situace internetového obchodování v České republice. ČOI tuto oblast celoročně monitoruje, cíleně vyhledává a následně zaměřuje své kontroly na prodávající, u kterých lze porušení obecně závazných právních předpisů předpokládat ať již na základě vlastní monitorovací činnosti, nebo na základě spotřebitelských podnětů.

A nejčastěji zjištěná porušení? Zde jsou:

  • téměř padesátiprocentní podíl na všech porušeních zákona o ochraně spotřebitele (47,9 % zjištění), má použití některé z nekalých obchodních praktik, což mohlo zásadním způsobem ovlivnit rozhodnutí spotřebitele při uzavírání kupní smlouvy. Ve většině případů se jednalo o neposkytnutí zákonem stanovených informací, případně o poskytnutí neúplných či jinak zavádějících údajů, ať již o prodávajícím, o podmínkách uzavření smlouvy, nebo o uplatnění práv ze smlouvy vyplývajících, tedy o základní informace související s uzavíranými spotřebitelskými smlouvami.
  • celkem 55 kontrol bylo zaměřeno také na nabídku a prodej padělků a nedovolených napodobenin prostřednictvím e-shopů. Nabídka nebo prodej výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví, kterou zákon o ochraně spotřebitele kvalifikuje jako klamavou obchodní praktiku, byly zjištěny v 38 případech
  • další nejčastěji porušovanou povinností (34,6 % případů) bylo neposkytování řádných informací spotřebiteli o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou (o podmínkách reklamačního řízení)
  • předmětem stížností byly trvale také problémy při uplatnění reklamace spotřebitelem (porušení prokázáno v 5,3 % případů)
  • ostatní porušení zákona o ochraně spotřebitele zákona byla zjišťována v mnohem menším rozsahu (0,1-3,0 %).

Pokuty pro e-shopy

Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů bylo v rámci kontrolní akce pravomocně uloženo v daném období 936 pokut v celkové hodnotě 6 304 500 Kč. Nejvyšší sankcí uloženou za prodej zboží a služeb po internetu v roce 2013 byla pokuta 100 000 Kč, jež v tomtéž roce i nabyla právní moci.


(6. 3. 2014 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(789)