O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

Program švýcarsko-české spolupráce: Peníze tečou ztěžka

Cílem Programu švýcarsko-české spolupráce je přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů jednak mezi ČR a vyspělejšími zeměmi rozšířené EU, jednak mezi dynamickými městskými centry a regiony postiženými strukturálními změnami v rámci ČR. V roce 2006 se EU a Švýcarská spolková rada dohodly, že Švýcarská konfederace podpoří formou nenávratné finanční podpory ve výši jedné miliardy švýcarských franků deset nových členských států EU, mezi které patřila i Česká republika. Jak se vše vyvíjí?

Rámcová dohoda mezi ČR a Švýcarskem podepsaná v roce 2007 stanovila finanční podporu ve výši 109,78 mil. CHF (cca 2,3 mld. Kč). Přes složitou organizační strukturu a časově náročný způsob schvalování projektů se podařilo České republice uzavřít v termínu závazky na celou alokaci Programu spolupráce.

Program nyní kontroloval NKÚ. Při kontrole se NKÚ zaměřil na kontrolu systému administrace Programu spolupráce, zároveň byly kontrolovány i jednotlivé organizační stupně a v neposlední řadě i koneční příjemci. Na Ministerstvu financí byly kontrole podrobeny činnosti týkající se plnění funkce tzv. národní koordinační jednotky, platebního orgánu a národního kontrolního orgánu. Konkrétně se jednalo o organizační zajištění Programu spolupráce, proces posuzování záměrů a konečných návrhů projektů, monitorování, kontrolu a proplácení žádostí o platbu, zpracování výročních zpráv, systém hlášení a šetření nesrovnalostí, metodickou koordinaci a výkon kontrol. Na Ministerstvu vnitra, Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu zdravotnictví byla kontrola zaměřena na jejich zapojení jako zprostředkujících subjektů, zejména při hodnocení a výběru projektů a návazně při jejich realizaci. Přímo u příjemců byla provedena kontrola devíti projektů.

Trable s čerpáním

Jaké jsou závěry? Vzhledem k relativně malému pokroku v čerpání peněžních prostředků a vzhledem k nízkému počtu dokončených projektů nemohl prý NKÚ vyhodnotit naplnění obecných cílů Programu švýcarsko-české spolupráce. Splnění uvedených cílů by mělo být dosaženo realizací projektů odsouhlasených švýcarskou stranou; jsou to např. projekty „Tramvajová trať Nové Sady“ v Olomouci, „Veřejná doprava pro všechny – Město Beroun“, „Zabezpečení nového technologického centra Policie ČR“, „Modernizace a přístavba domova pro seniory“ v Bílovci nebo „Domov pro seniory“ v Rožnově pod Radhoštěm.

Kontrolní akcí byly dle NKÚ zjištěny některé systémové nedostatky. Mezi ně patří zejména složitá vícestupňová organizační struktura Programu spolupráce na národní úrovni zahrnující zprostředkující subjekty, což zvyšuje časovou a personální náročnost. Některé zprostředkující subjekty v praxi neprováděly delegované činnosti v celém rozsahu (Ministerstvo vnitra), nebo jejich činnost fakticky splývá s jinými povinnostmi (zprostředkující subjekt a zprostředkovatel v případě Ministerstva zdravotnictví). Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu jsou napříč Programem spolupráce nejednotná, což může způsobovat příjemcům potíže při realizaci projektů. Ministerstvo financí a Ministerstvo vnitra nedodržovaly zákon o finanční kontrole v oblasti provádění veřejnosprávní kontroly.

NKÚ upozorňuje na dlouhou dobu schvalování projektů, na kterou má podstatný vliv dvoukolový způsob hodnocení projektů, nutnost překladů dokumentů do a z anglického jazyka a také vícestupňová organizační struktura na národní úrovni. Administrativní a časovou zátěž zvyšuje i použitý způsob kontroly veřejných zakázek před jejich vypsáním.

NKÚ na základě skutečností zjištěných v této kontrolní akci doporučuje pro zbývající období implementace Programu švýcarsko-české spolupráce anebo pro budoucí zahraniční pomoc obdobného charakteru zjednodušit organizační strukturu na národní úrovni, zejména nevytvářet mezistupně v podobě zprostředkujících subjektů, ujednotit postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, prosadit menší počet odlišných typů pomoci (např. programy a projekty namísto programů, fondů, blokového grantu, individuálních projektů a sub-projektů) tak, aby byla dosažena větší přehlednost pro žadatele a veřejnost. Dále NKÚ doporučuje věnovat dostatečnou pozornost realizační fázi Programu spolupráce, aby bylo minimalizováno riziko nesplnění limitního termínu pro proplácení výdajů.

Kontrola byla věcně a časově koordinována se švýcarským Federálním kontrolním úřadem (Swiss Federal Audit Office), který provedl v ČR audit Programu spolupráce v první polovině roku 2013. Podrobné výstupy tohoto auditu nebyly dosud zveřejněny. Výsledkem spolupráce obou kontrolních institucí bude společná zpráva.


(28. 11. 2014 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(1549)