O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

Prodej hraček: Zjištěny byly opět i vážné problémy

Hračky a jejich bezpečnost pro dětské uživatele jsou stále v hledáčku České obchodní inspekce. Cílem dozoru je podle jejích zástupců vyhledávat na trhu anonymní a rizikové výrobky a zabránit dalšímu prodeji hraček bez označení CE, hraček, které nejsou vybaveny varovným upozorněním ani informací, proč je konkrétní hračka pro určitou skupinu dětí nevhodná a zakázat další distribuci nebezpečných hraček. Jak dopadly letošní kontroly?

Na trhu nesmějí být ani hračky, na nichž jsou povinné informace uvedeny, ale pouze v cizím jazyce. V 1. čtvrtletí 2015 byly nedostatky zjištěny ve dvou třetinách kontrolovaných provozoven se sortimentem hraček a uloženo bylo 141 pokut za 1 milion korun.

„Trvale vysoké procento závad u prodeje hraček, které jsou určeny bezbranným uživatelům – dětem, je hlavní důvod, proč Česká obchodní inspekce zaměřila svou pozornost na celý distribučnímu řetězec a dohledává obchodní subjekty, které nesou odpovědnost za distribuci hraček z ostatních členských států EU na českém trhu. V dalším období zaměříme kontroly hlavně na dovozce hraček ze třetích zemí, kteří mají z velké části podíl na závadných výrobcích, nesplňujících bezpečnostní standardy a požadavky příslušných právních předpisů,“ řekl k průběžným výsledkům kontrol hraček Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.

V průběhu 1. čtvrtletí 2015 inspektoři ČOI při provádění dozoru ověřovali, zda jsou hračky nabízené v tržní síti k prodeji vybaveny potřebnými náležitostmi dle požadavků platného NV č. 86/2011 Sb., o bezpečnosti hraček, a také zda nejsou v prodeji hračky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost dětí vzhledem k jejich nevhodným mechanickým a fyzikálním vlastnostem, špatné konstrukci či nedostatečným nebo nesprávným varováním. Kontrolovány byly také další informace nezbytné pro splnění základních požadavků na bezpečnost hraček.

Na hračky jako stanovené výrobky se vztahují ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, které jsou konkretizovány v nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky (dále jen NV) a v harmonizované řadě norem ČSN EN 71 a ČSN EN 62115. Ty specifikují jednotlivé technické a bezpečnostní požadavky na hračky.

Od ledna do března 2015 provedli inspektoři ČOI celkem 264 kontrol jak ve specializovaných prodejnách s hračkami, tak i v provozovnách, kde byly hračky jen jedním z několika různých druhů výrobků, kontrolovaných u jednoho hospodářského subjektu. U distributorů bylo provedeno 257 kontrol, u dovozců 6 a jedna u výrobce. Z celkového počtu 264 kontrol byly nedostatky zjištěny ve 177 z nich (tj. 67 %).

Problémy s hračkami

Při kontrolách průvodní dokumentace a informací pro spotřebitele inspektoři zjišťovali, zda je vysledovatelný původ hraček (tj. dostupnost informací o výrobci či dovozci), a zda jsou výrobky vybaveny dalšími povinnými informacemi. V případě, že tyto informace obsahovaly nějaká omezení (např. piktogram nevhodné pro děti do tří let), inspektoři kontrolovali, zda byly spotřebiteli sděleny důvody tohoto omezení.

Z nedostatků povinného značení shody dle požadavků příslušných nařízení vlády a v návaznosti na ustanovení zákona o technických požadavcích na výrobky se jednalo o prodej hraček bez povinného označení značkou shody CE. Při kontrolách byly zjištěny nedostatky také v dalším povinném značení hraček: a to, že na výrobcích, jejich štítku, obalu nebo v návodu není vyznačena věková kategorie, pro kterou je hračka určená, spolu s odůvodněním tohoto omezení. Varování před riziky byla pouze cizojazyčná a řada hraček byla anonymní, tj. bez uvedení výrobce, dovozce nebo distributora.

Na základě zjištěných nedostatků byly vydány zákazy dalšího prodeje na 3892 kusů hraček v celkové prodejní ceně 231 057,80 Kč. Tyto zákazy prodeje byly uloženy na výrobky, které nebyly označeny značkou shody, na hračky bez identifikačních údajů o výrobci nebo dovozci, na hračky bez varovných upozornění a bezpečnostních informací v českém jazyce, bez označení věkové kategorie, pro kterou je výrobek určen, a také na výrobky s konstrukčními vadami (hračky obsahovaly malé části).

V průběhu kontrolní akce zaměřené na hračky bylo v 1. čtvrtletí 2015 uloženo celkem 141 pokut v souhrnné výši 1 060 000 Kč. Největší část z nich, 81 pokut ve výši cca 450 tisíc Kč, byla uložena za porušení zákona o technických požadavcích na výrobky (zák. č. 22/1997 Sb.), zejména za distribuci výrobků bez stanoveného označení a bez dalšího značení. Dalších 28 pokut v hodnotě 400 tisíc Kč bylo uloženo za souběžná porušení několika zákonů a 32 pokut v celkové výši cca 220 tisíc Kč uložila Česká obchodní inspekce za porušení povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele.


(14. 7. 2015 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(1948)