O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

Nejvyšší soud: Dovolání ve věci smrtelného pracovního úrazu odmítnuto

Nejvyšší soud informoval, že jako zjevně neopodstatněné odmítl dovolání O. K. (1963), který byl odsouzen jako osoba odpovědná za smrtelný pracovní úraz. Rozsudkem Okresního soudu v Kutné Hoře byl 9. 10. 2013 za přečin usmrcení z nedbalosti odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání osmnácti měsíců, jehož výkon mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání osmnácti měsíců. Dále mu byla uložena povinnost uhradit poškozenému Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, náhradu škody ve výši 49 021 Kč. Po rozhodnutí Nejvyššího soudu zůstává uložený trest v platnosti.

O jaký případ smrtelného pracovního úrazu šlo

Nejvyšší soud ve své zprávě uvádí: O. K. byl shledán vinným z toho, že v areálu firmy v Čáslavi jako odpovědná osoba umístil čtyřstrannou tloušťkovací frézku, FWC 50 rok výroby 1987, do nevyhovujícího prostředí v prostoru uzavřeném pevnou překážkou, která tvořila nebezpečné tlačné místo při vysouvání obrobků z tohoto stroje a také nestanovil pracovní postup při odebírání ohoblovaných fošen válečkového dopravníku tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti, a dne 21. 2. 2013 přibral k odebírání a rovnání dřevěných fošen pomocníka nar. 1956, kterého řádně neproškolil a nepoučil.

V době kolem 13:20 hod. při práci na čtyřstranné tloušťkovací frézce, kdy zpředu vkládal do stroje hoblovaný materiál, který z něho vyjížděl po válečkovém dopravníku, se dostatečně nepřesvědčil, zda se v nebezpečném prostoru nepohybují osoby, v důsledku čehož došlo k přimáčknutí pomocníka vyjíždějící dřevěnou fošnou v oblasti břicha proti betonové zdi, k níž stál zády. Poškozený utrpěl úrazový krvácivý šok při trhlině horní mezenterické žíly a zakrvácení do dutiny břišní, na jehož následky zemřel, čímž porušil zejména ustanovení § 102 odst. 1, 3, 4 zákoníku práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 5 odst. 1 zák. č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a § 415 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Okresním soudem v Kutné Hoře byl 9. 10. 2013 odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání osmnácti měsíců, jehož výkon mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání osmnácti měsíců. Odvolání Krajský soud v Praze 12. 12. 2013 zamítl.

Dovolání k Nejvyššímu soudu

V podaném dovolání mimo jiné O. K. uvedl, že došlo k nesprávnému právnímu posouzení jeho zavinění. Podle jeho názoru nemohlo svým jednáním porušit § 102 odst. 1, 3 a 4 zákoníku práce, neboť mezi ním a poškozeným neexistoval pracovněprávní vztah. Nebyla totiž uzavřena žádná písemná dohoda, jak to předpokládá zákoník práce, ani se o možnosti jejího uzavření neuvažovalo.

Neexistovaly ani další náležitosti pracovněprávního vztahu - poškozený mu nebyl podřízen, jak vyplývá z toho, že se bez jakéhokoliv postihu vzdálil z pracoviště a navštívil hostinec, kde požil alkoholický nápoj, nebyla provedena vstupní lékařská prohlídka, ani nebyly zjištěny rozhodné skutečnosti pro úhradu zdravotního a sociálního pojištění. Jejich vztah byl podle obviněného výlučně vztahem dobrovolné pomoci.

Obviněný dále zdůraznil, že poškozenému se dostalo potřebného ústního poučení, aby nevstupoval před vyjíždějící ofrézovanou fošnu, a pokud to porušil, byl jím i dalšími přítomnými napomínán. Obviněný rovněž nesouhlasil se závěrem znalce, že předmětná frézka byla nevhodně umístěna proti pevné překážce, když mezi frézkou a zdí byla kolečková dráha a za ní volný prostor, takže tato délka se rovnala jeden a půl násobku délky opracované fošny.

Samotný úraz se stal, když se poškozený choval v rozporu s opakovaným poučením, nestál vedle kolečkové dráhy, ale proti frézce, a kdy nebyl zasažen vyjíždějící fošnou, ale na kolečkové dráze volně položenou fošnou, kterou z neznámých důvodů po vyjetí neodebral nebo ji neshodil z válečkové dráhy. Podle obviněného rovněž nebylo přihlédnuto k tomu, že frézování fošen bylo vykonáváno na cizím pracovišti ve vykázaném prostoru a z provozního i technologického hlediska nebylo možno frézku umístit jinak. Umístění frézky nadto nebylo vytknuto ani bezpečnostním technikem organizace, kde byla práce prováděna, ani seřizovačem.

Senát Nejvyššího soudu po projednání dovolání v neveřejném zasedání podle vydané zprávy zjistil, že dovolací důvody nejsou opodstatněné a dovolání odmítl. Rozhodnutí Nejvyššího soudu je konečné a nelze se již proti němu odvolat.


(9. 6. 2014 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(1198)