O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

Nákup po internetu ze zahraničí: Jak rychle získat peníze zpět

Evropská komise navrhla posílení postavení spotřebitelů a podniků, pokud dojde k takzvaným přeshraničním sporům o nižší částky - typicky při nakupování po internetu. Po šesti letech zkušeností se současným mechanismem Komise načerpala zkušenosti s fungováním evropského řízení o drobných nárocích a nyní se tento mechanismus má stát ještě jednodušším, levnějším a relevantnějším pro spotřebitele i pro podniky. V závěru článku přinášíme i konkrétní případy úspěšných sporů podle stávajících pravidel.

Hlavní změnou, která se navrhuje, je zvýšení stropu pro podání žaloby v rámci tohoto řízení z dnešních 2 000 eur na 10 000 eur. Velmi z toho budou těžit malé podniky, neboť v současnosti se pouze 20 % jejich obchodních pohledávek vejde do limitu 2 000 eur.

Evropská komise navrhla posílení postavení spotřebitelů a podniků, pokud dojde k takzvaným přeshraničním sporům o nižší částky.
Evropská komise navrhla posílení postavení spotřebitelů a podniků, pokud dojde k takzvaným přeshraničním sporům o nižší částky.
„Žádný z nároků spotřebitelů nebo obchodníků není příliš malý na to, aby nemohl být po právu vymožen,“ řekla místopředsedkyně Komise a komisařka EU pro spravedlnost, Viviane Redingová. „Komise naslouchala spotřebitelům a podnikům a dnes navrhuje pravidla, která z čistě evropského řízení učiní ještě efektivnější a relevantnější nástroj pro každodenní život občanů... ...Dnes přijímáme opatření, které zjednoduší řízení pro řešení sporů nízké hodnoty na našem jednotném trhu. Spotřebitelé a malé a střední podniky měli při svých přeshraničních nákupech cítit jako doma.“

Evropské řízení o drobných nárocích, které bylo přijato v roce 2007 a uplatňuje se od roku 2009, je podle Komise užitečným nástrojem, který prokázal svůj smysl. Řízení podle jejích údajů snížilo náklady na soudní vymáhání drobných přeshraničních nároků až o 40 % a zkrátilo dobu trvání sporů ze 2 let a 5 měsíců na průměrnou dobu v délce 5 měsíců.

Stále je však nepochybně prostor pro zlepšení. Zpráva Komise o evropském řízení o drobných nárocích, která byla právě zveřejněna, uvádí, že horní limit ve výši 2 000 eur pro podání žaloby vylučuje příliš mnoho sporů nízké hodnoty, zejména pak sporů, které vedou malé a střední podniky. Velký počet sporů je rovněž vyloučen v důsledku úzké definice toho, co je to ve skutečnosti „přeshraniční“ spor, což má za následek, že v současnosti se řízení nevztahuje například na automobilovou nehodu v pohraniční oblasti jiného členského státu nebo na smlouvu o pronájmu objektu k rekreaci.

Jak se změní podmínky vymáhání peněz

Komise přijala soubor cílených změn způsobu, jakým řízení funguje. Návrh Komise na revizi nařízení o drobných nárocích znamená zejména:

Zvýšení limitu pro podání žaloby u drobného nároku z 2 000 eur na 10 000 eur. Z toho mají mít prospěch zejména malé a střední podniky, protože řízení bude použitelné u 50 % obchodních nároků (oproti dnešním 20 %). Spotřebitelé budou rovněž pozitivně dotčeni, neboť zhruba pětina jejich nároků přesahuje hodnotu 2 000 eur.

Rozšíření definice toho, co představuje „přeshraniční“ případ tak, aby se více spotřebitelům a podnikům dostalo pomoci při řešení jejich přeshraničních sporů.

Omezení soudních poplatků: V rámci stávajícího řízení o drobných nárocích mohou být soudní poplatky nepřiměřené a v některých případech dokonce vyšší, než je samotná hodnota nároku. Dnešní návrh zajistí, že soudní poplatky nepřekročí 10 % hodnoty nároku a minimální poplatek nesmí být vyšší než 35 eur. Návrh taktéž požaduje, aby bylo umožněno platit soudní poplatky on-line prostřednictvím kreditní karty.

Snížení administrativní zátěže a cestovních výdajů: Nová pravidla umožní žalobcům zahájit řízení po internetu: e-mail se stane právně platným prostředkem komunikace mezi dotčenými stranami a telekonference či videokonference budou přirozenými nástroji pro ústní jednání, pokud jich bude zapotřebí.

Současný návrh Komise má usnadňit účinný přístup ke spravedlnosti pro spotřebitele a podniky, kteří tak mohou mít větší důvěru ve vnitřní trh a lépe jej využívat. Návrh jako takový plní jedno z konkrétních opatření nastíněných počátkem roku 2012 ve druhé zprávě o občanství EU, jehož cílem je pomáhat občanům lépe využívat svých práv, například při nakupování přes hranice. Potřebu jednat v této oblasti již zdůraznil i evropský program pro spotřebitele.

Evropské řízení o drobných nárocích

Evropské řízení o drobných nárocích bylo zavedeno s cílem zlepšit přístup k právní ochraně díky zjednodušenému řešení přeshraničních sporů v občanskoprávních a obchodních záležitostech a díky snížení nákladů. Bylo vytvořeno především proto, aby pomáhalo spotřebitelům domáhat se svých práv a zlepšit přístup k právní ochraně v přeshraničních případech. Tento mechanismus vstoupil poprvé v platnost dne 1. ledna 2009.

V rámci stávajícího řízení jsou „drobné nároky“ definovány jako případy týkající se částek do 2 000 eur, kromě úroků, výdajů a jiných plateb (v okamžiku, kdy formulář žaloby obdrží příslušný soud). Rozsudek je vynesen v zemi bydliště spotřebitele, nebo v zemi žalované společnosti, pokud si tak přeje spotřebitel. Procesní práva obou stran jsou zachována a rozsudek je po vynesení přímo vymahatelný ve státě, kde má bydliště nebo sídlo strana, která spor prohrála, a také v jakékoli jiné zemi EU. Řízení probíhá převážně písemně za použití předem stanovených formulářů. Zastupování právníkem se nevyžaduje.

Příklad úspěšného výsledku řízení o drobných nárocích

Zde je zajímavý příklad a zkušenost týkající se úspěšného řízení u jednoho spotřebitele: Jeden rakouský lyžař si na německé internetové stránce objednal lyžařské vybavení. Bankovním převodem předem zaplatil 1 800 eur. Obchodník zboží nikdy nedodal a ani nevrátil zaplacenou částku. Spotřebitel tedy zahájil evropské řízení o drobných nárocích. Příslušný rakouský soud v Linci vydal rozsudek ve prospěch spotřebitele, který vykonaly německé orgány v Charlottenburgu. Spotřebitel poté zaplacený obnos získal zpět.

Další příklad, týkající se malého a středního podniku: Prodejce kosmetiky v Portugalsku prováděl renovaci svého obchodu a od španělského výrobce si objednal obkladové dlaždice za 8 000 eur. Po dodání zaplatil tento podnikatel fakturu, ale po zahájení prací vyšlo najevo, že zhruba polovina dodaných dlaždic je vypouklá, a tudíž nepoužitelná.

Portugalský maloobchodník požádal o výměnu dlaždic, ale španělská společnost to odmítla a rovněž nechtěla vrátit peníze. Portugalský maloobchodník podal u svého místně příslušného soudu (místo provedení zakázky bylo v Portugalsku) žalobu v rámci řízení o drobných nárocích, k podání připojil fakturu a žádal kompenzaci ve výši 3 000 eur. Soud předal žalobu španělské společnosti, která vznesla námitku s tím, že dlaždice mají dobrou kvalitu. Soud požádal o znalecký posudek, který potvrdil, že dlaždice mají špatnou kvalitu. Soud rozhodl, že tyto důkazy jsou odpovídající a dostatečné a španělské společnosti uložil zaplatit náhradu ve výši 3 000 eur plus náklady.


(22. 11. 2013 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(279)