O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

Kvalita pohonných hmot v ČR: Aktuální výsledky kontroly

Letos v lednu bylo u čerpacích stanic odebráno 219 vzorků pohonných hmot, z nichž pět nevyhovělo požadavkům technických norem na jakost, a to jeden vzorek automobilového benzinu, 3 motorové nafty a jeden vzorek LPG pro pohon. Oznámila to Česká obchodní inspekce (ČOI). A aktuální detaily o kvalitě pohonných hmot v ČR?

Nejzávažnější odchylky byly podle ČOI zjištěny u vzorku benzinu, který mj. trojnásobně překročil limitní obsah etanolu, a u vzorku LPG s téměř dvojnásobným obsahem síry. Vzorky směsného paliva, FAME a Etanolu E-85 nebyly v lednu kontrolovány vzhledem k omezenému počtu jejich odběrních míst v tržní síti.

Kompletní výsledky kontroly pohonných hmot

Z celkového počtu 219 vzorků motorových paliv odebraných a kontrolovaných v lednu nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům celkem 5 vzorků, což představuje 2,3 %. Závady v jakosti byly zjištěny u odebraných a kontrolovaných vzorků automobilového benzinu, motorové nafty a LPG pro pohon. Výsledky podle druhů pohonných hmot včetně zjištěných nevyhovujících kritérií jsou uvedeny v příloze.

Kvalita automobilového benzinu: V lednu bylo odebráno a kontrolováno celkem 88 vzorků automobilového benzinu. Stanovené požadavky technické normy na jakost nesplnil jeden vzorek tohoto druhu motorového paliva. Vzorek nevyhověl v jakostním ukazateli obsah etanolu (naměřeno 15,1 % V/V a maximum hodnoty při zahrnutí nejistoty měření je 5,2 % V/V) a současně nevyhověl v jakostním ukazateli kyslík výpočtem (naměřeno 5,75 % m/m a maximum hodnoty při zahrnutí nejistoty měření je 2,9 % m/m). Výrazně vyšší obsah kyslíkatých látek může být signálem výrobní chyby nebo úmyslné manipulace s palivem. Vyšší obsah etanolu v benzinu zvyšuje produkci škodlivých látek při spalování a může poškodit katalyzátor vozu.

Kvalita motorové nafty: Odebráno a kontrolováno bylo celkem 104 vzorků motorové nafty a 3 vzorky z tohoto počtu nesplnily jakostní požadavky dle příslušné technické normy. Nevyhověly v jakostním ukazateli bodu vzplanutí. Laboratorními rozbory byla naměřena nižší hodnota než 53,0 ˚C, což je dle příslušné technické normy minimální hodnota tohoto jakostního ukazatele. U jednoho vzorku byl naměřen bod vzplanutí nižší než 20 °C, což znamená obsah nežádoucí příměsi vyšší než 1 % V/V, s tím související snížení viskozity paliva a v důsledku toho i potenciální nebezpeční mechanického poškození motoru dílů palivové soustavy vozu.

Kvalita LPG pro automobily: Z celkového počtu 24 odebraných a kontrolovaných vzorků LPG pro pohon nevyhověl jakostním požadavkům příslušné technické normy jeden vzorek, u něhož byla laboratorními rozbory zjištěna téměř dvojnásobná hodnota obsahu síry (109,6 mg/kg - limitní hodnota tohoto jakostního ukazatele při zahrnutí nejistoty měření je 60,0 mg/kg). K odchylce mohlo dojít odlišným složením paliva v důsledku výrobní vady nebo úmyslnou manipulací, a to kontaminací jinou složkou než je určena pro použití v LPG.

Biopaliva v pohonných hmotách

V lednu byl kontrolován i obsah metylesterů mastných kyselin u 104 vzorků motorové nafty a obsah etanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 88 vzorků. Laboratorními rozbory bylo zjištěno překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek u jednoho vzorku automobilového benzinu, u něhož byla naměřena hodnota obsahu etanolu 15,1 % V/V, zatímco nejvyšší povolená hodnota (při zahrnutí nejistoty měření) je dle příslušné technické normy 5,2 % V/V. U zbývajících vzorků nebylo laboratorními rozbory překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek zjištěno.


(8. 3. 2014 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(799)