O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

Kvalita motorových paliv v ČR

Jakí je kvalita motorových paliv v ČR? Zde jsou poslední výsledky kontrol: V prosinci bylo odebráno ke kontrole jakosti celkem 166 vzorků benzinů, motorové nafty, směsného paliva, FAME, LPG pro pohon, CNG a etanolu, z nichž podle ČOI nevyhovělo technických předpisům 5 vzorků paliv, tj. 3 %. A detailní výsledky?

Jakostní limity nesplnily tři z odebraných vzorků LPG, které vykázaly až trojnásobné překročení limitního obsahu síry. U takto vysokých odchylek od normy lze předpokládat, že jsou důsledkem výrobní vady nebo bylo s tímto motorovým palivem úmyslně manipulováno.

Nadlimitní obsah síry ve dvou vzorcích LPG zjistila Česká obchodní inspekce již v listopadu. U motorové nafty nevyhověly bodem vzplanutí dva vzorky: tento ukazatel jakosti byl v jednom případě 49 °C a ve druhém 47 °C, zatímco příslušná technická norma stanoví nejméně 53 °C. Nižší hodnota bodu vzplanutí představuje často zjišťovanou sezónní odchylku od normy zejména v období přechodu provozovatelů čerpacích stanic na tzv. zimní naftu.

Detailní výsledky kontroly paliv

V prosinci bylo odebráno a kontrolováno celkem 78 vzorků motorové nafty, z nichž 2 vzorky nesplnily jakostní požadavky stanovené příslušnou technickou normou, neboť nevyhověly v bodě vzplanutí. Laboratorními rozbory byla naměřena hodnota nižší než 53,0 ˚C, což je dle příslušné technické normy minimální hodnota tohoto jakostního ukazatele (zjištěné hodnoty se zahrnutím nejistoty měření – 47 °C, a 49 °C). Dalších 76 vzorků motorové nafty všechny ukazatele příslušné normy splnilo.

Z celkového počtu 16 odebraných a kontrolovaných vzorků LPG pro pohon nevyhověly jakostním požadavkům příslušné technické normy 3 vzorky, neboť výsledky laboratorních měření vykázaly podstatně vyšší hodnoty obsahu síry, než připouští jakostní norma, a to 178,1 mg/kg, 161,2 mg/kg a 121,5 mg/kg. Limitní hodnota tohoto jakostního ukazatele při zahrnutí nejistoty měření je 60,0 mg/kg. Odchylky mohly být způsobeny odlišným složením paliva v důsledku výrobní vady nebo úmyslnou manipulací s palivem. Zbývajících 13 vzorků LPG pro pohon jakostním požadavkům příslušné technické normy vyhovělo. (Počty vzorků motorových paliv odebraných v prosinci a výsledky kontrol podle druhů pohonných hmot, včetně zjištěných nevyhovujících kritérií, jsou uvedeny v příloze.)

Obsah metylesterů mastných kyselin (biopaliva) byl kontrolován u 78 vzorků motorové nafty a obsah etanolu u 63 vzorků automobilových benzinů. V prosinci nebylo laboratorními rozbory překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek v pohonných hmotách zjištěno.

Celkem byla jakost pohonných hmot odebraných a kontrolovaných Českou obchodní inspekcí v prosinci 2013 oproti listopadu nepatrně vyšší, a to o 0,6 %. Ke snížení poměru nejakostních vzorků došlo u automobilových benzinů (z 1,2 % na 0 %) a také u motorové nafty (z 3,8 % na 2,6 %). Zhoršení bylo zaznamenáno u LPG pro pohon, a to z 8,3 % na 18,8 % (tři vzorky ze 16 odebraných), které obsahovaly až trojnásobně vyšší obsah síry. Nadlimitní obsah síry, tj. vyšší obsah sirovodíku v palivu, způsobuje korozi zejména barevných kovů s obsahem mědi, v důsledku čehož může následně dojít k poškození jak palivového systému vozidla zvýšenou tvorbou úsad, tak i k poškození potrubního systému samotné čerpací stanice.


(15. 1. 2014 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(577)