O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Usnadní vám práci: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

Kvalita benzínu, motorové nafty, LPG: Téměř 4 % nevyhovují

Inspektoři České obchodní inspekce v listopadu odebrali u čerpacích stanic celkem 222 vzorků motorových paliv, z nichž 8 nevyhovělo stanoveným standardům jakosti. Tři vzorky obsahovaly nadlimitní množství síry a další čtyři měly nižší bod vzplanutí, než stanoví příslušná technická norma. Závažné odchylky od jakostní normy vykázal jeden vzorek benzínu.

Od začátku roku bylo do konce listopadu zkontrolováno 2328 vzorků pohonných hmot a jakostní požadavky příslušných norem porušily 3 % z nich. Kontroly jakosti motorových paliv budou prováděny až do posledních dnů roku, včetně odběrů vzorků na základě spotřebitelských podnětů. U čerpacích stanic pohonných hmot na území České republiky byly ke kontrole jakosti odebrány vzorky automobilových benzinů, motorové nafty, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a Etanolu E85.

Téměř 4 % nevyhovují

Z celkového počtu 222 vzorků motorových paliv odebraných a kontrolovaných v listopadu 2013 nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům celkem 8 vzorků, tj. 3,6 %. Závady byly zjištěny u jednoho automobilového benzinu, 4 vzorků motorové nafty, jednoho vzorku směsného paliva a 2 vzorků LPG pro pohon.

V listopadu bylo odebráno a kontrolováno celkem 84 vzorků automobilových benzinů. Z nich nesplnil požadavky stanovené technickou normy na jakost jeden vzorek, který nevyhověl v jakostním ukazateli konec destilace a současně nevyhověl v jakostních ukazatelích OČVM-oktanové číslo měřené výzkumnou metodou (naměřeno 94,1, zatímco minimum stanovené technickou normou je 94,6) a OČMM-oktanové číslo měřené motorovou metodou (naměřeno 84,1, minimum dle normy je 84,5). Zbývajících 83 vzorků automobilových benzinů stanovené jakostní požadavky splnilo.

Ke kontrole jakosti byly odebrány celkem 104 vzorky motorové nafty, z nichž 4 vzorky nevyhověly jakostním požadavkům příslušné technické normy. U tří vzorků byla laboratorními rozbory naměřena hodnota bodu vzplanutí nižší než 53,0 ˚C, což je dle příslušné technické normy minimální hodnota tohoto jakostního ukazatele se zahrnutím nejistoty měření. U 1 vzorku nafty byl naměřen obsah síry vyšší o 3,2 mg/kg, než připouští technická norma (nejvyšší přípustný limit je 12 mg/kg). Dalších 100 kontrolovaných vzorků motorové nafty ve všech ukazatelích jakostní technické normě vyhovělo.

Z počtu 5 vzorků směsného paliva odebraných v měsíci listopadu 2013 nevyhověl 1 vzorek, který nevyhověl v jakostním ukazateli bod vzplanutí. U tohoto vzorku byla naměřena hodnota o 6 °C nižší, než je normou stanovená minimální hodnota tohoto jakostního ukazatele (tj. 53 °C).

Ke kontrole jakosti byly odebrány celkem 24 vzorky LPG. Jakostní požadavky nesplnily 2 vzorky, a to vzhledem k nadlimitnímu obsahu síry. U prvního vzorku překročila hodnota technickou normou stanovené maximum síry (60 mg/kg) o 91,8 mg/kg, u druhého vzorku o 86,2 mg/kg. Toto množství síry v LPG pro pohon představuje kromě poškození životního prostředí zvýšenými emisemi kysličníku siřičitého pro spotřebitele riziko poškození palivového systému vozidla a může také poškodit potrubní systém čerpací stanice. Zjištěné odchylky byly posouzeny jako závažné porušení jakosti. Dalších 22 vzorků LPG pro pohon požadavky příslušné technické normy na jakost splnilo.

Biopaliva

Překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek v pohonných hmotách nebylo laboratorními rozbory zjištěno. Obsah metylesterů mastných kyselin byl kontrolován u 104 vzorků motorové nafty a obsah etanolu v automobilových benzinech u 84 vzorků.

Dodejme, že ve srovnání s měsícem říjnem zachytila Česká obchodní inspekce v distribuční síti podstatně více nejakostních vzorků pohonných hmot, v celoročním poměru však jejich počet zásadně nepřesáhl průměr zjištění. Co se týče závažnosti, u tří z těchto porušení – u dvou vzorků LPG pro pohon a jednoho vzorku benzinu SUPER BA-95 – by se mohlo jednat o výrobní vadu, případně o podezření na úmyslnou manipulaci s palivem, ostatní nedostatky lze považovat za nedbalostní odchylky.

Celkově se jakost motorových paliv zhoršila, a to z 0,5 % v říjnu na 3,6 % v listopadu. Ke zhoršení došlo u automobilových benzinů, motorové nafty, směsného paliva a LPG pro pohon. Další kontrolované pohonné hmoty, FAME, CNG i Etanol E-85, stanoveným požadavkům příslušných technických norem vyhověla.


(19. 12. 2013 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(453)