O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

Konečně plán uvolnění opatření proti Covid-19: Termíny jednotlivých kroků

Vláda ČR představila plán kroků pro obnovování dosud omezených činností při ústupu epidemie covid-19. Jednotlivé kroky budou realizovány formou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, která budou předkládána vládě. Načasování změn bude prováděno podle aktuálního vývoje epidemiologické situace, kdy hlavním kritériem bude výskyt nových případů na 100 tisíc osob za 7 dnů, ale s přihlédnutím k dalším ukazatelům šíření nákazy. Zde jsou detaily a předpokládané termíny.

Plán kroků pro obnovování dosud omezených činností při ústupu epidemie covid-19 byl zveřejněn ve formě takzvaných balíčků, z nichž každý definuje uvolněné části ekonomiky a veřejného života obecně. Dále je přinášíme jen s minimální redakční úpravou tak, jak je zveřejnila vláda ČR. Zvýraznění pasáží pro zpřehlednění textu provedla redakce.

Balíček 1: již schválený vládou a částečně realizovaný

Realizace: od 12.4.2021, další fáze 26.4.2021

Kvantifikace v kategorii dotčených podnikatelských subjektů: cca 203 tisíc

Obnovení výuky na 1.stupni základních škol v rotačním systému.

Obnovení výuky předškolních dětí v mateřských školách.

Obnovení maloobchodu s oblečením a obuví pro děti a papírnictví.

Obnovení provozu zoologických a botanických zahrad v omezeném režimu.

Obnovení venkovních trhů (pouze potraviny).

Obnovení praktické výuky na středních školách (všechny ročníky, 180 tisíc žáků nebo učňů ve střídavém režimu).

Obnovení praktické výuky na vysokých školách (pouze poslední ročníky - 30 tisíc studentů, částečně ve střídavém režimu).

Obnovení přístupu do venkovních prostor muzeí a expozic.

Zprovoznění mateřských škol + dětských skupin + lesních školek a podobných zařízení pouze v krajích, kde bude incidence k datu vyhlášení mimořádného opatření do 100/100 tis obyvatel týdně s tím, že seznam krajů bude aktualizován 1x týdně novelou mimořádného opatření.

Od 26.4. to budou kraje Karlovarský, Královéhradecký a Plzeňský (29 tisíc dětí + návaznost na odpovídající počet jejich rodičů, kterým to umožní návrat do zaměstnání).

S tím souvisí ukončení testování předškolních dětí, protože ty jsou v mateřských školách s menšími dětmi promíseny a testování malých dětí nepovažujeme za vhodné.

Organizovaný amatérský sport dětí a mládeže venku po dvojicích, celkem max 12 osob (6 dvojic) na sportovišti o výměře min 15m² na 1 osobu s podmínkou testování, kontroly dodržování hyg. epid. režimu a sledování výskytu nákaz v klubech (oddílech).

Balíček 2: plán předložení ke schválení vládou dne 26.4.2021

Realizace: plán 3.5.2021 (nebudou-li k 26.4. známky zhoršování epidemiologické situace)

Kvantifikace v kategorii dotčených podnikatelských subjektů: navíc cca 98 tisíc

Rozhodnutí o balíčku padne v době, kdy nebude ještě spolehlivě zhodnocen efekt ukončení nouzového stavu a částečného obnovení I. stupně ZŠ v rotačním systému, může se projevovat též efekt zprovozňování mateřských škol.

Obnovené činnosti:

2. stupeň základních škol (a nižších stupňů víceletých gymnázií a 8leté konzervatoře) v rotačním systému po celých třídách a týdnech pouze v regionech s incidencí <100/100tis týdně s testováním, ochranou dýchacích cest a hyg.epid.režimem.

V krajích, kde je již incidenci pod <100/100tis týdně nyní, dojde k obnovení od 3.5.2021 (s odstupem jednoho týdne po MŠ)

V ostatních krajích, ve kterých incidence klesne pod <100/100tis týdně k pondělí příslušného týdne, dojde k obnovení od následujícího pondělí (společně s MŠ)

Ve všech zbývajících krajích dojde k obnovení v okamžiku celoplošného poklesu pod <100/100tis týdně (společně s MŠ) s výjimkou silně postižených okresů.

Služby péče o tělo v režimu 1 poskytující : 1 zákazník s přísným hyg. epid. režimem, oba musí mít negativní test na SARS-CoV-2 (antigenní nebo PCR) a ochranu dýchacích cest, s vyloučením činností, při kterých dochází k narušení integrity kůže.

Maloobchod dosud uzavřený (24% prodejen) s přísným hyg. epid. režimem pouze bude-li celostátní incidence <100/100tis týdně.

Venkovní trhy (veškerý sortiment) s přísným hyg. epid. režimem pouze bude-li celostátní incidence <100/100tis týdně.

Lázně – zdravotní péče samoplátci – pouze post-Covid (nástup do 90 dnů po infekci) s vyloučením krátkodobých pobytů a omezením zahraničních hostů s přísným hyg. epid. režimem a s podmínkou předložení výsledku testu na Covid-19.

Galerie, muzea a památky bez skupinových prohlídek pouze v regionech s incidencí <100/100tis týdně s přísným hyg. epid. režimem.

Organizovaný amatérský sport dětí a mládeže venku pouze v regionech s incidencí <100/100tis týdně ve skupinách max 20 osob (na jednom odděleném sportovišti o ploše min 15m² na 1 osobu) bez ochrany dýchacích cest s podmínkou testování, kontroly dodržování hyg. epid. režimu a sledování výskytu nákaz v oddílech. Uvedené se vztahuje i na tělesnou výchovu a sportovní činnosti ve školách ve venkovním prostředí.

Provozovny péče o zvířata.

Balíček 3: dle epidemiologické situace (<100/100tis týdně)

Realizace: až dojde k setrvalému poklesu na uvedenou hodnotu, předpoklad mezi 10.-17.5.2021 při příznivém vývoji.

Kvantifikace v kategorii dotčených podnikatelských subjektů: navíc cca 13 tisíc

Rozhodnutí o balíčku padne v době, kdy bude již dobře zhodnocen efekt ukončení nouzového stavu. První balíček limitovaný incidencí, dle vlády nelze přesně predikovat termín realizace.

Obnovené činnosti:

Ostatní služby s ochranou dýchacích cest a s omezením.

Praktická výuka na vysokých školách s testem a ochranou dýchacích cest.

Svatby a pohřby – navýšení počtu účastníků venku na max 30 osob.

Balíček 4: dle epidemiologické situace (<75/100tis týdně)

Realizace: až dojde k setrvalém poklesu na uvedenou hodnotu, předpoklad ve 2.polovině května při příznivém vývoji, nejméně 1 týden po balíčku 3.

Kvantifikace v kategorii dotčených podnikatelských subjektů: navíc cca 260 tisíc

Balíček dle odborníků přináší značný nárůst mezilidských kontaktů a rizika přenosu nákazy, realizovat jen při příznivém vývoji epidemie komplexně posouzeném. Řešena bude možnost zavedení systému T-N-O (test, prodělaná nemoc, očkování), který by zvýšil bezpečnost balíčku.

Obnovené činnosti:

Divadla, koncerty venku s hyg. epid. režimem.

Hrady a zámky s hyg. epid. režimem.

Zahrádky restaurací s hyg. epid. režimem.

Hotely a penziony na max 25 % kapacity s testem, s hyg. epid. režimem, s vyloučením nočních akcí.

Sport venku ve skupinách max 20 osob s vyloučením vnitřních prostor.

Sport uvnitř v režimu 1:1 s testem.

Sport s diváky s omezením a hyg. epid. režimem.

Svatby a pohřby – navýšení počtu účastníků uvnitř na max 30 osob, venku na max 50 osob.

Balíček 5: dle epidemiologické situace (<50/100tis týdně)

Realizace: až dojde k setrvalém poklesu na uvedenou hodnotu, předpoklad je velice nejistý, snad červen-červenec, nejméně 1 týden po balíčku 4.

Kvantifikace v kategorii dotčených podnikatelských subjektů: navíc cca 31 tisíc

Balíček dle odborníků opět přináší výrazný nárůst mezilidských kontaktů a rizika přenosu nákazy, realizovat jen při příznivém vývoji komplexně posouzeném. Řešena bude možnost doplnění systémem T-N-O (test, prodělaná nemoc, očkování), který by zvýšil bezpečnost balíčku.

Obnovené činnosti:

Divadla a koncerty uvnitř s omezeními, hyg. epid. režimem a ochranou dýchacích cest.

Kina s omezením a testem.

Interiéry restaurací s testem, omezením, hyg. epid. režimem.

Bazény, sauny, wellness s testem, omezením, hyg. epid. režimem.

Sport uvnitř s testem, omezením, hyg. epid. režimem.

Svatby a pohřby – navýšení účastníků uvnitř max 100 osob, venku max 250 osob s ochranou dýchacích cest.

Balíček 6: dle epidemiologické situace (<25/100tis týdně)

Dojde ke změnám v povinnostech ohledně ochrany dýchacích cest, další opatření budou upřesněna. Termín zatím nelze s přiměřenou přesností ani odhadovat.


(23. 4. 2021 | redakce2)


Tento článek je součástí speciálu:

Koronavirus a COVID-19: Zásahy vlády, dopad na ekonomiku

Koronavirus a COVID-19 jsou aktuálně nejvýznamnějšími tématy nejen běžné populace nebo zdravotníků, ale také podnikatelů a ekonomů. Jak dopadá šíření...


Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Víte co mě na tom celém období štvalo asi ze všeho nejvíc? Že jsem si nemohla zajít do bazénu a do sauny. Dřív jsem do sauny chodila pravidelně. Hodně mi to pomáhalo na problémy s dýcháním, které obča...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(5907)