O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Podnikání a koronavirus: omezení, náhrady...
Plánovací kalendář 2021
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Tip: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2022
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů

Praktické informace pro firmy

Jak ve firmě úspěšně zvládnout automatizaci

Obvyklým motivem k automatizaci bývá optimalizace využití skladových prostor, stárnutí populace a dostupnost pracovních sil, zvýšení průchodnosti skladu, eliminace chybovosti nebo individualizace a digitalizace. Pokud je toto i váš případ a rozhodujete se pro tak významnou změnu, jakou je právě automatizace, bude spolupráce s odborníky v tomto oboru nezbytná. Automatizace je složitým a komplexním projektem, který vyžaduje nemalé úsilí na straně zaměstnanců společnosti, jejího vedení a často i expertního týmu konzultantů. Úspěšné zvládnutí může mít svá úskalí a Jan Žižka, expert v oblasti automatizace logistických procesů ze společnosti Logio sestavil 7 tipů, jak automatizaci úspěšně zvládnout.

Tip 1 Zaměřte se na své existující procesy před tím, než začnete automatizovat

Nejprve je důležité analyzovat stávající procesy a získat dostatečný přehled o stavu, v jakém se vaše logistika nachází. Ze získaných dat odhalíte neefektivity, které je potřeba v budoucím stavu odstranit a zjistíte, které procesy či struktury můžete optimalizovat. Automatizace nemusí být vždy nutným resp. tím nejlepším řešením dané oblasti. Buďte na to připraveni a pokud se neprokáže jednoznačný přínos konkrétního projektu, tak ho můžete uložit pro vhodnější dobu nebo zcela shodit ze stolu.

Tip 2 Připravte si business case

Do automatizace je vhodné se pustit jen s dobře zpracovaným business case. V něm nesmí chybět komplexní rozpočet. Pořízení samotné technologie může tvořit jen zhruba polovinu nákladů. Zbývající část obvykle tvoří přidružené náklady jako například stavební připravenost (vč. požární bezpečnosti), IT integrace, údržba, náklady spojené s konzultacemi a poradenstvím a podobně. Nesmíte zapomenout i na náklady spojené s řešením přechodného období během výstavby. Součástí přípravy projektu by mělo být vytvoření jasného zadání pro potenciální dodavatele a nastavení hodnotících kritérií, přičemž cena by neměla být hlavním rozhodovacím parametrem.

Tip 3 Naplánujte si lidské zdroje

Projekty automatizace jsou často dlouhodobé a vyžadují silného projektového manažera a jeho full time nasazení. Také je důležité, aby všechna oddělení společnosti, kterých se bude automatizace přímo týkat, byla do projektu zapojena již v přípravných fázích. Ostatně, správná interní komunikace uvnitř společnosti je důležitým předpokladem pro hladký průběh celého projektu. Pokud by celý tým nebyl s projektem patřičně seznámen, mohlo by dojít ke zpomalení implementace projektu a někteří členové týmu by z různých důvodů mohli proces i blokovat, což by vedlo k průtahům a vícenákladům.

Může se také stát, že firma nebude mít určitý druh specialistů k dispozici a pak bude nutné zvážit outsourcing daných prací nebo včas hledat na trhu vhodného nového pracovníka.

Ukončením výstavby to ale nekončí. S prvním vykonaným automatickým pohybem bude také nutné zajistit údržbu. Zvolení správného formátu údržby a detailní zaškolení obsluhy zajistí, aby po odchodu projektového týmu nevznikla mezera ve znalostech.

Tip 4 Dívejte se dopředu

Při realizaci strategicky významného projektu mějte naplánované, jak sklad, případně jiný automatizovaný provoz, bude růst v průběhu času. Tyto typy projektů jsou mnohdy náročné na vstupní investice. Je proto vhodné vzít v potaz výhled růstu společnosti, respektive požadavky na budoucí skladovou kapacitu (nebo jiný klíčový ukazatel, například požadovaný průtok skladu) a projekt připravit v několika odpovídajících fázích. Jinými slovy v první fázi postavit sklad o určité kapacitě (či průtoku) s možným rozšířením skladu ve fázi další. A na toto správně připravit i samotnou technologii.

Tip 5: Zvažte rizika automatizace

Každý projekt nese svá rizika. S těmito riziky je nutné v rámci celého projektu pracovat - pojmenovat je, analyzovat a připravit adekvátní nápravná opatření. Také by nebylo správné očekávat, že automatizovaná technologie bude vždy funkční. Dostupnost automatizace, stejně tak jako konvenční techniky, není 100% a je potřeba počítat i s výpadky. Podle toho, jak je samotné zařízení kritické pro návazné procesy společnosti, může být nezbytné vytvořit nouzové koncepty, které zabezpečí zachování provozu a pomohou v případě nepříznivého vývoje událostí minimalizovat případné škody a uspíší návrat k normálu.

Nedílnou součástí celého projektu je i provedení příslušného testování na kterém se určitě nevyplatí šetřit s časem. Samotné spuštění automatizace bývá obvykle výkonově škálováno tak, aby byl zaručen hladký náběh do ostrého provozu.

Tip 6: Projekt řešte komplexně

Při přípravě automatické technologie je třeba se zaměřit na procesy, které předcházejí a navazují na automatizaci. Také je vhodné věnovat pozornost nejen procesům vlastním, ale i procesům u svých dodavatelů. Například přimět dodavatele změnit balení, případně označení zboží/materiálu (etiket) tak, aby ho snadno a bez úprav mohla zpracovávat automatizovaná technologie.

Tip 7 Začněte včas

Projekty automatizace by neměly být poháněny pouze pocitem, že automatizace je v dnešní době trendy, důležité je mít takové projekty datově podložené. Pokud Váš byznys není tzv. data-based, což se i v dnešní době stále děje, je potřeba začít klíčové ukazatele včas sledovat a sbírat data, které je později možné analyzovat a využít pro správné naplánování projektu.

S projektem je dobré začít včas. Máte před sebou prvotní analýzu (případně tvorbu studie proveditelnosti), přípravu a obhajobu budgetu, přípravu technického zadání, samotné výběrové řízení, mnohdy časově náročné interní procesy oddělení nákupu či přípravu smluvního ujednání. Na těchto aktivitách strávíte i jeden celý rok a to se ještě ani nekoplo do země. Ať už obrazně či doslova.

Poté přichází na řadu samotná realizace, na kterou musíme počítat v případě složitějších projektů pro AS/RS až 18 měsíců a to nepočítáme stavební projekt v případě, že AS/RS projekt instalujete do nově stavěné haly.


(30. 11. 2021 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2022 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(6219)