O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

Internetový prodej: Nekalé praktiky přetrvávají

Internetový prodej nabývá stále většího významu a podílu na trhu, a proto zjevně vyžaduje také ze strany České obchodní inspekce trvalou a náležitou pozornost. Její inspektoři reagují na expanzi internetového obchodování průběžným monitorováním e-trhu, vyhledáváním a následnou kontrolou jeho problémových oblastí. A výsledky?


Monitorováno je dle ČOI celé spektrum nabídky výrobků a služeb poskytovaných prostřednictvím internetu a výsledky kontrol ČOI. Kontrola je následně zahájena s provozovateli těch e-shopů, u nichž vzniklo v rámci monitoringu podezření, že neplní povinnosti stanovené právními přepisy. V 1. čtvrtletí 2014 bylo zkontrolováno 181 internetových obchodů a nedostatky zjištěny v téměř 3/4 z nich. Za stejné období bylo uloženo 160 pokut v celkové výši cca 1,2 milionu Kč.

V období od 1. 1. do 31. 3. 2014 bylo v rámci kontrolní akce provedeno celkem 181 kontrol, zaměřených především na plnění povinností, vyplývajících prodávajícím ze zákona o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.), a dalších obecně závazných právních předpisů, jejichž dodržování je předmětem dozorové činnosti České obchodní inspekce. Přehled kontrol provedených jednotlivými inspektoráty přibližuje následující tabulka, z níž je zřejmé, že porušení zjištěná při 133 kontrolách představují 73,5 % z celkového počtu provedených kontrol.

Dílčí výsledky kontrolní akce, zejména vysoké procento kontrol, při kterých inspektoři zjistili porušení obecně závazných právních předpisů, podle ČOI nemohou být v žádném případě považovány za objektivní obraz stavu elektronického obchodování v České republice - jedná se o výsledky monitoringu nabídky a služeb na síti internet, který provádějí jednotlivé inspektoráty, a skutečnosti, že kontroly jsou prováděny cíleně v obchodech, u kterých lze předpokládat, že při své činnosti nedodržují obecně závazné právní předpisy. Četné kontroly jsou prováděny také na základě informací získaných z podání spotřebitelů, kteří mají s konkrétním e-shopem negativní zkušenost.

Kontroly internetových obchodů

Ve sledovaném období přijala ČOI celkem 1373 podání týkajících se internetových obchodů. Nejvíce si spotřebitelé stěžovali na nedodání zboží poté, kdy je zaplatili nebo ve lhůtě vrátili (odstoupili od smlouvy), a svoje peníze nedostali zpět. Tyto případy však jsou mimo kontrolní pravomoc ČOI a poškození spotřebitelé se mohou domoci svých nároků pouze soudní cestou.

Šetřená podání se nejčastěji týkala nekalých obchodních praktik, tj. neposkytnutí všech informací s náležitou odbornou péčí, problémů spojených s reklamačním řízením, ale také neseznámení s cenou, nevydání dokladu o koupi nebo dodání nejakostního výrobku. Šetřením spotřebitelských podnětů byly nedostatky prokázány ve 171 případech (tj. 12,5 % podání), dalším orgánům bylo postoupeno 56 podání a 69 případů je v šetření. Dohledat se nepodařilo celkem 20 prodejců.

Porušení zákona

Stejně jako v předcházejících sledovaných obdobích bylo podle ČOI při kontrolách internetových obchodů nejčastěji zjišťováno porušení povinností stanovených prodávajícímu zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Většina těchto nedostatků je charakteristická právě pro prodej prostřednictvím prostředků elektronického obchodování. Oč dle ČOI jde:

  • porušení zákazu užívání nekalých obchodních praktik v 99 případech (43,6 %), převážně klamavých obchodních praktik. Ve většině případů se jednalo o neposkytnutí zákonem stanovených informací, případně o poskytnutí neúplných či jinak zavádějících údajů, ať již o prodávajícím, o podmínkách uzavření smlouvy, nebo o uplatnění práv z této smlouvy vyplývajících
  • nedodržení povinnosti řádně informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“), tj. ve smyslu nové právní úpravy §§ 2165 až 2174 Občanského zákoníku, spolu s údaji o tom, kde reklamaci uplatnit, včetně informace týkající se „jakosti při převzetí“ (dříve shoda s kupní smlouvou) – dle §§ 2161 až 2164 Občanského zákoníku. Tyto nedostatky byly zjištěny v 68 případech (41 %)
  • porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele již bylo zjišťováno v menším rozsahu: neposkytnutí stanovených informací o nabízených výrobcích nebo poskytovaných službách (§§ 9-11) – ve 12 případech, nevydání dokladu o prodeji se všemi náležitostmi (§ 16) – v 7 případech, neseznámení s cenou (§ 12) – v 6 případech.

Jiný právní předpis než zákon o ochraně spotřebitele porušily kontrolované subjekty pouze v 8 případech.

Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů bylo ve sledovaném období pravomocně uloženo kontrolovaným subjektům celkem 160 pokut v hodnotě 1 182 500 Kč. (Počet uložených pokut převyšuje počet kontrol, při nichž byly zjištěny nedostatky, neboť v průběhu 1. čtvrtletí 2014 nabyla právní moci rozhodnutí o pokutách za zjištění v předchozím období).


(16. 6. 2014 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(1224)