O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

Finanční správa upozorňuje na podvody s DPH při poskytování pracovníků

Poskytování pracovní síly může být zatíženo podvodem na dani z přidané hodnoty. Finanční správa upozorňuje, že v daném sektoru zjistila daňové podvody odpovídající situaci, kdy obchodní korporace v pozici agentury práce poskytuje pracovní sílu výrobním podnikům či obchodním korporacím, přičemž se snaží účelově vyhnout placení DPH a rovněž dalším odvodům jako dani z příjmů právnických osob či sociálnímu pojištění.

„S cílem záměrně se vyhnout povinnosti zaplatit DPH poskytovatel pracovní síly vykazuje ve svém přiznání a kontrolním hlášení fiktivní přijatá zdanitelná plnění. Jinými slovy, podložené dokumenty s náležitostmi daňových dokladů jsou na neexistující transakce,“ vysvětlil jeden z možných způsobů podvodu v této oblasti ředitel Sekce výkonu a metodiky daní Jiří Fojtík. Za účelem tvorby fiktivních transakcí organizátoři podvodu podle FS ČR úmyslně vytváří nepřehledné obchodní struktury a vazby.

Finanční správa proto upozorňuje, že přijímání služeb, tedy poskytování pracovní síly dle právního vztahu uzavřeného v jakékoliv formě, od dodavatelů, kteří uskutečňují ekonomickou činnost evidentně nestandardním způsobem, může reálně vést k účasti na podvodu v oblasti DPH. „Podnikatel by měl být obezřetný při výběru obchodních partnerů a v případě zjištění nestandardních podmínek obchodování, byť mohou přinést zvýhodnění na daném trhu, či nestandardních skutečností, které mohou indikovat jeho zapojení do podvodné struktury, je povinen přijmout dostatečná opatření, aby zajistil, že plnění, která přijímá či uskutečňuje, nevedou k jeho případné účasti na daňovém podvodu,“ pokračoval Fojtík.

Nestandardní skutečnosti

Mezi nestandardní skutečnosti, které podle FS ČR musí podnikatele vést k vyšší opatrnosti, zejména je-li jich u jednoho obchodního partnera (v tomto případě poskytovatele pracovní síly) shledáno více, patří například fakt, že obchodní partner vznikl v nedávné době a nemá žádnou relevantní obchodní historii, nemá potřebnou licenci či oprávnění pro daný obor činnosti, předmět podnikání uvedený v obchodním rejstříku neodpovídá jeho skutečným ekonomickým aktivitám, často mění údaje zapisované do obchodního rejstříku, má sídlo na tzv. office house, nemá funkční webové stránky, je delší období obtížně k zastižení, nabízí služby za cenu významně nižší než tržní, nevyžaduje dostatečné smluvní zajištění nebo požaduje neobvyklé platební podmínky (platba do zahraničí). Bližší informace jsou uvedeny v Upozornění na podvody v oblasti daně z přidané hodnoty - poskytování pracovní síly na webu Finanční správy.

Tento výčet nestandardních obchodních okolností však představuje pouze příklady. „S ohledem na různost obchodních vztahů může odpovědně jednající plátce zjistit další neobvyklé či podezřelé okolnosti. Výše uvedené jednotlivé nestandardní skutečnosti obchodování a jednání samy o sobě nejsou většinou nezákonné, avšak ve svém souhrnu mohou svědčit o tom, že obchodní transakce je zatížena podvodem na dani z přidané hodnoty,“ dodal Fojtík.

Přímá úhrada DPH

Pokud podnikatel shledá při obchodování se svým obchodním partnerem v tuzemsku (v daném případě poskytovatelem pracovní síly) například výše zmíněné nestandardní okolnosti, ze kterých může vyplývat riziko účelového neuhrazení daně obchodním partnerem, může místo dodavateli daň uhradit přímo Finanční správě. Tímto postupem se lze vyhnout možnosti aplikace ručení za nezaplacenou daň poskytovatelem plnění ze strany správce daně. Podrobný postup, jak správně uhradit daň za poskytovatele plnění, je uveden na webových stránkách Finanční správy.

Finanční správa současně upozorňuje na skutečnost, že s účinností od 1. 7. 2017 je plátce povinen u poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce plátci použít režim přenesení daňové povinnosti. K této problematice byl na webových stránkách Finanční správy zveřejněn materiál Informace GFŘ k režimu přenesení daňové povinnosti u vybraných plnění s účinností od 1. 7. 2017. Režim přenesení daňové povinnosti není v současné době možné zavést na poskytnutí pracovní síly pro jiné než zákonem vymezené činnosti (stavební nebo montážní práce). Proto je nutná v daném sektoru maximální obezřetnost při přijímání těchto služeb.


(25. 7. 2017 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(3356)