O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

EU: 48 miliard eur na investice do výzkumu a inovací

Evropská komise a skupina Evropské investiční banky (EIB) spustily novou generaci finančních nástrojů EU a poradenských služeb, díky nimž prý budou moci inovativní podniky snáze získat přístup k finančním prostředkům. Předpokládá se, že v příštích sedmi letech bude z produktů sdružených pod označením InnovFin – finanční prostředky EU pro inovátory k dispozici více než 24 miliard eur na financování výzkumu a inovací v malých, středních i velkých podnicích a zkrátka nepřijdou ani subjekty prosazující výzkumnou infrastrukturu. Díky těmto finančním prostředkům by se investice do výzkumu a inovací měly dočkat podpory ve výši až 48 miliard eur.


Evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová k tomu uvedla: „Tyto finanční nástroje představují inovativní způsob, jak investovat do prorůstových společností a aktivit. Co se týče podnikových investic do inovací, EU zaostává za svými konkurenty na světovém trhu, z tohoto důvodu musíme vybízet banky, aby poskytovaly úvěry na tento typ projektů, a pomoci tak společnostem orientovaným na výzkum při získávání těchto finančních prostředků. Pomůže nám to i splnit cíl, kterým je do roku 2020 investovat 3 % HDP právě do výzkumu a vývoje.“

InnovFin – finanční prostředky EU pro inovátory budou podle EU zahrnovat řadu produktů šitých na míru – od záruk pro zprostředkovatele poskytující úvěry malým a středním podnikům až po přímé úvěry podnikům. Pomoci se tak dostane všem, od nejmenších až po největší výzkumně-inovační projekty v EU a v zemích přidružených k programu Horizont 2020, což je nový výzkumný program EU na období 2014–2020. InnovFin staví na úspěchu finančního nástroje pro sdílení rizik, který byl vytvořen v rámci sedmého rámcového programu EU pro výzkum a technologický rozvoj, jehož pomocí bylo poskytnuto více než 11 miliard eur na celkem 114 výzkumně-inovačních projektů v hodnotě přesahující 30 miliard eur.

Evropská investiční banka

Evropská investiční banka bude přímo poskytovat úvěry středně velkým a větším společnostem, nebo dá záruky bankám, které těmto společnostem budou půjčovat. Evropský investiční fond poskytne záruky bankám, které budou půjčovat malým a středním podnikům, a v pozdější fázi zahájí rovněž investice do fondů rizikového kapitálu, které poskytují kapitál nově založeným a rychle rostoucím podnikům.

Zahájení projektu proběhlo u příležitosti dvoudenní konference, kterou uspořádalo řecké předsednictví EU k projednání otázky, jak zlepšit přístup k financování pro oblast výzkumu a inovací.

Záruky a půjčky v rámci InnovFin budou kryty prostředky, které jsou vyčleněny jak v rámci programu Horizont 2020, tak ze strany skupiny EIB na podporu investic do výzkumu a inovací, což je oblast, která je ze své podstaty rizikovější než hmotné investice a lze ji rovněž obtížněji ocenit. Ve všech případech jde o nástroje, které se řídí poptávkou, aniž by byly jakékoliv prostředky přiděleny předem konkrétním odvětvím, zemím nebo regionům. Tyto úvěrové nástroje brzy doplní ještě soubor kapitálových nástrojů spravovaných Evropským investičním fondem. Z téměř 80miliardového rozpočtu programu Horizont 2020 bude přibližně 2,7 miliardy eur určeno na podporu těchto finančních nástrojů.

Cíle EU

Cílem velkých projektů InnovFin (InnovFin Large Projects) je prý umožnit výzkumně-inovačním projektům lepší přístup k financování, ať už se jedná o velké společnosti nebo střední a velké podniky se střední tržní kapitalizací, univerzity a výzkumné ústavy, výzkumně-inovační infrastrukturu (včetně infrastruktury, jíž jsou inovace podmíněny), partnerství veřejného a soukromého sektoru a nástroje či projekty zvláštního určení (včetně těch, které podporují průkopnické projekty průmyslových demonstrací v obchodním měřítku). Půjčky v rozsahu 7,5 milionů až 300 milionů eur bude poskytovat přímo Evropská investiční banka.

V rámci tzv. prorůstového financování InnovFin pro podniky se střední tržní kapitalizací se budou poskytovat prioritní a podřízené úvěry nebo záruky (včetně mezaninového a kvazikapitálového financování), aby se umožnil lepší přistup k financování především větším (do 3 000 zaměstnanců) inovativním podnikům se střední tržní kapitalizací, ale i malým a středním podnikům a malým společnostem se střední tržní kapitalizací. Půjčky ve výši 7,5 milionů až 25 milionů eur bude způsobilým příjemcům v členských státech EU a přidružených zemích poskytovat přímo Evropská investiční banka.

Záruka InnovFin pro podniky se střední tržní kapitalizací nabídne záruky nebo podmíněné půjčky ve výši 7,5 milionů až 25 milionů eur, a to s cílem zlepšit přístup k financím především pro větší (do 3 000 zaměstnanců) inovativní podniky se střední tržní kapitalizací. Tento nástroj bude provádět Evropská investiční banka prostřednictvím finančních zprostředkovatelů – bank a finančních institucí – v členských státech EU a přidružených zemích. V rámci tohoto nástroje dostanou finanční zprostředkovatelé od EIB záruku za část svých potenciálních ztrát, přičemž EIB nabídne i protizáruky záručním institucím.

Záruka InnovFin a poradenství

Záruka InnovFin pro malé a střední podniky poskytuje záruky a protizáruky dluhového financování ve výši 25 000 až 7,5 milionů eur s cílem zlepšit přístup k úvěrům pro inovativní malé a střední podniky a malé společnosti se střední kapitalizací (do 499 zaměstnanců). Tento nástroj bude provádět Evropský investiční fond, přičemž v praxi se tak bude dít pomocí finančních zprostředkovatelů – bank a jiných finančních institucí – v členských státech EU a přidružených zemích. V rámci tohoto nástroje se finančním zprostředkovatelům dostane záruk ze strany Evropského investičního fondu na část jejich ztrát, které mohou zaznamenat při dluhovém financování poskytovaném v rámci tohoto nástroje.

Poradenské služby pro InnovFin bude zajišťovat EIB s pomocí 28 milionů eur z rozpočtu programu Horizont 2020. Cílem je zlepšit financovatelnost a investiční připravenost velkých projektů, které vyžadují značné dlouhodobé investice. EIB bude poskytovat i poradenství směřující ke zlepšení podmínek pro přístup k rizikovému financování výzkumu a inovací. Hlavními klienty by měly být subjekty prosazující rozsáhlé výzkumně-inovační projekty, které se chtějí v rámci Horizontu 2020 vypořádat s hlavními problémy, před nimiž společnost stojí. Předpokládá se, že poradenské služby urychlí rozvoj projektů v celkové investiční hodnotě přibližně 20 miliard eur.


(17. 6. 2014 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(1226)