O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

Elektronické podání přiznání k DPH od roku 2014: Jak na to

Již pouze elektronicky budou od začátku roku 2014 nově komunikovat plátci daně z přidané hodnoty se svým místně příslušným správcem daně. Elektronická komunikace se týká Daňových přiznání, Dodatečných daňových přiznání i Hlášení, a to včetně příloh. Pro všechny plátce DPH  zůstává nadále zachována povinnost elektronického podání pokud jde o podání Výpisu z evidence pro daňové účely v režimu přenesení daňové povinnosti a Souhrnného hlášení.

Na Daňovém portálu Finanční správy ČR lze připravit příslušná data.
Na Daňovém portálu Finanční správy ČR lze připravit příslušná data.
Finanční správa ČR pro jistotu znovu upozornila, že od 1.1.2014 budou všichni plátci DPH povinně podávat Daňová přiznání, Dodatečná daňová přiznání a Hlášení včetně příloh elektronicky. Stejným způsobem budou podávat také Přihlášku k registraci za plátce DPH a Oznámení o změně registračních údajů u plátce DPH.

Výjimku budou tvořit pouze plátci DPH – fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 milionů Kč a nemají zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky. Ti si budou moci vybrat, zda budou svá podání zasílat správci daně elektronicky, v papírové podobě poštou či doručovat osobně.

K uvedeným změnám dochází v souvislosti se zákonem č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH), kde začal platit nový § 101a zákona o DPH.

Jak lze zaslat elektronické podání k DPH

Elektronická podání mohou plátci DPH zasílat prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro daňovou správu na adrese daneelektronicky.cz. Zde jsou připraveny konkrétní formuláře, které připraví a případně odešlou příslušná data příslušnému finančnímu úřadu.

Finanční správa podle svých představitelů připravuje i "další možnost elektronického podávání, a sice s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky". Jakmile bude tento způsob elektronické komunikace technicky možný, finanční správa zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, jaká podání lze takto učinit.

Jak postupovat při přípravě a posílání podání

Zřejmě nejjednodušší způsob, jak postupovat v praxi, je tento:

  1. vyexportujete příslušná data ze svého účetního softwaru - optimálně přímo ve formátu xml
  2. vyexportovaná data může být možné odeslat přes datovou schránku (záleží na vašem dodavateli softwaru); můžete je ale také naimportovat na výše uvedené adrese; pokud data vyexportovat nemůžete, na výše uvedené adrese je budete muset do příslušného formuláře zadat ručně
  3. naimportovaná data (na výše uvedené adrese) můžete on-line zkontrolovat, případně opravit; poté je lze získat jak v PDF pro tisk - ve formě klasického formuláře daňového přiznání, tak ve formě schváleného xml souboru pro datovou schránku
  4. získaný xml soubor můžete odeslat datovou schránkou místně příslušnému správci daně

Výše uvedený postup byl podle všech dostupných informací zcela funkční již v uplynulých měsících a nemáme informace, že by se na něm mělo cokoli měnit ani v nejbližší budoucnosti. Pokud si nejste jisti, lze postup ověřit přímo s místně příslušným správcem daně.


(27. 11. 2013 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(301)