O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

Diskriminace spotřebitelů v ČR je podle ČOI ostudnou realitou

Inspektoři ČOI se podle jejich aktuální zprávy s diskriminačním jednáním prodávajících vůči spotřebitelům nesetkávají příliš často, přesto existují necelé dvě desítky případů, kdy byla kontrolovaným osobám prokázána některá z forem diskriminace spotřebitele - a stala se důvodem k pokračování kontrolní akce také v dalším pololetí.

Na prokazování diskriminačního jednání mají dle ČOI velký podíl jazykově vybavení pracovníci ČOI a romské inspektorky. „Trvalým problémem je zejména diskriminační jednání, kterého se dopouštějí někteří prodávající vůči zahraničním návštěvníkům, ať se jedná o tzv. servisní přirážky nebo dvojí ceny za stejné plnění. Kazí tím dobré jméno všem poctivým podnikatelům i pověst České republiky ve světě. O nízké úrovni tolerance svědčí také případy diskriminace spotřebitelů romského etnika, k nimž v některých lokalitách stále dochází. Proto je nezbytné, aby naše kontroly pokračovaly,“ řekl k výsledkům kontrol Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.

V období od 1. 1. do 30. 6. 2014 bylo v rámci kontrolní akce provedeno celkem 690 kontrol. Kromě prověřování, zda nedochází ze strany prodávajících při prodeji výrobků či poskytování služeb k diskriminaci spotřebitelů, bylo součástí kontrol rovněž ověřování plnění dalších povinností prodávajících, vyplývajících jim z ustanovení obecně závazných právních předpisů, jejichž dodržování je předmětem dozorové činnosti České obchodní inspekce. Při ověřování možného diskriminačního jednání v různých provozovnách byly v maximální míře využívány jak romské inspektorky, tak inspektoři s dobrou znalostí různých cizích jazyků.

Konkrétní případy diskriminace

A konkrétně? Případy diskriminace spotřebitele z důvodu rasy či etnického původu prokázali inspektoři diskriminaci v celkem 5 případech. Konkrétně realitní kanceláře ve 4 případech při poskytování svých služeb stanovily omezující podmínky pro občany romského etnika, v 1 případě prodávající zakázal občanům romského etnika vstup do provozovny.

Z důvodu národnosti byla diskriminace prokázána při 8 kontrolách, z toho v 6 případech se jednalo o účtování tzv. „servisu“ v restauracích pouze zahraničním turistům (prodávající postupoval při účtování konzumace vůči cizím státním příslušníkům jiným způsobem než vůči českým hostům) a ve 2 případech se jednalo o odmítnutí ubytování turistům z Ruské federace.

Z důvodu věku byly prokázány celkem 4 případy. V 1 případě bylo zjištěno omezení účasti věkem 18 let na zájezdu cestovní kanceláře a v dalším podmínil organizátor vstup na předváděcí akci také věkem 18 let, aniž toto omezení jakkoliv odůvodnil. Věk spotřebitele byl také důvodem k neposkytnutí nabízených služeb v jednom stravovacím zařízení. Dalším zjištěním bylo diskriminační omezení uchazečů o spotřebitelský úvěr, kdy v podmínkách pro poskytnutí úvěru bylo uvedeno, že po dobu trvání smlouvy musí klient splňovat věkové rozpětí 20–70 let.

Další prohřešky

Vedle specifického zaměření kontrol na možné diskriminační jednání prodávajících a poskytovatelů služeb bylo při této kontrolní akci inspektory rovněž zjištěno v nemalé míře porušení ostatních ustanovení zákona o ochraně spotřebitele a dalších povinností, stanovených obecně závaznými právními předpisy dozorovanými Českou obchodní inspekcí. Přetrvávají zejména nedostatky v dodržování zásad poctivosti prodeje (84 případů) a v seznamování spotřebitelů s cenou nabízených výrobků a služeb (75 případů). Poměrně časté co do počtu jsou také závady zjišťované ve značení výrobků označením výrobce, dovozce nebo dodavatele, případně v poskytování informací o způsobu použití a údržby výrobků, včetně dodržování povinnosti poskytovat písemné informace v českém jazyce (59 zjištění).

Celkem bylo v průběhu 1. pololetí 2014 na základě prokázaných porušení obecně závazných právních předpisů v rámci kontrolní akce pravomocně uloženo 329 pokut v celkové hodnotě 705 000 Kč. Z toho za diskriminaci spotřebitele nabyly právní moci celkem 2 pokuty ve výši 470 000 Kč, ostatní řízení nebyla v hodnoceném období ukončena. Další pokuty se tak vztahují především k jiným porušením zákona o ochraně spotřebitele, případně ostatních obecně závazných právních předpisů v kontrolní pravomoci ČOI, která byla v rámci kontrol zjištěna.


(24. 9. 2014 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(1423)