O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Usnadní vám práci: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

Co je a jak se počítá HDP - hrubý domácí produkt

Hrubý domácí produkt (HDP) je základní ekonomický ukazatel, pomocí kterého se hodnotí ekonomický výkon států. Jde o hodnotu všeho zboží a služeb, které byly v určitém roce na daném území vyprodukovány. V mezinárodních srovnáních se často používá také hodnota HDP na jednoho obyvatele státu, což umožňuje lepší porovnání výkonnosti zemí s různým počtem obyvatel.

Ačkoli je ukazatel HDP všeobecně přijímán a často používán, má i své kritiky. Hlavním problémem zřejmě je prostý fakt, že se HDP někdy používá nevhodným způsobem - k hodnocení jevů, pro které se prostě nehodí.

Jak se počítá HDP

Hrubý domácí produkt lze vypočítat v zásadě třemi základními způsoby. Výpočet můžete provést takto:

Produkční metoda určuje HDP jako součet hrubé přidané hodnoty jednotlivých sektorů nebo odvětví ekonomiky a čistých daní uvalených na jejich produkty. HDP je tak roven ceně produktů a souvisejících daní snížené o cenu vstupů a případné dotace.

Výdajová metoda počítá HDP jako součet výdajů konečných uživatelů produktů. Jde typicky o výdaje na osobní spotřebu a o vládní výdaje na nákup zboží a služeb. Při tomto výpočtu je ovšem třeba zohlednit také saldo obchodní bilance, tedy rozdíl hodnoty exportu a importu do dané země.

Důchodová metoda počítá HDP jako součet příjmů vzniklých v souvislosti s ekonomickou aktivitou. Jde tedy o součet odměn vykonavatelům práce (zaměstnancům, vlastníkům), čistého provozního zisku, spotřebovaného fixního kapitálu a daní snížený o případné dotace. 

Nutno dodat, že HDP lze vyjádřit v běžných cenách, tedy v cenách platných v daném období, nebo v takzvaných stálých cenách, které zohledňují vývoj cen v čase. Díky stálým cenám tak lze smysluplně porovnávat HDP i v delším časovém období.

Kdy se HDP nehodí k porovnávání

Ukazatel HDP se často používá nesprávně. Je třeba nutno si uvědomit, že hrubý domácí produkt nevyjadřuje bohatství občanů ani kvalitu života v dané zemi. Ty záleží na mnoha veličinách, mimo jiné na cenové úrovni dané země, ale třeba i na míře svobody nebo na kvalitě životního prostředí.

HDP také neumí ohodnotit šedou ekonomiku, která může tvořit podstatnou část celkové ekonomiky země (i u vyspělých zemí se běžně hovoří o 14 - 30 %). Rovněž nezměří činnosti, které jsou neplacené a které si vzájemně poskytují například příbuzní.

Co byste ještě měli vědět o hrubém domácím produktu

Na závěr ještě přidejme definici HDP tak, jak ji uvádí Český statistický úřad: "Hrubý domácí produkt (HDP) je klíčový ukazatel vývoje ekonomiky. Představuje souhrn hodnot přidaných zpracováním ve všech odvětvích v činnostech považovaných v systému národního účetnictví za produktivní (tj. včetně služeb tržní i netržní povahy). Aby byl vyloučen vliv změn cen je vyjádřen ve stálých cenách (průměrné ceny roku 2000). Růst (pokles) HDP charakterizuje o kolik procent reálně stoupl (klesl) hrubý domácí produkt ve sledovaném čtvrtletí roku proti stejnému období roku předchozího, po očištění o sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní."

A konečně pokud budete hledat údaje o HDP dalších zemí, bude se vám hodit informace, že v anglicky mluvících zdrojích je pro HDP používána zkratka GDP (Gross Domestic Product).

 


(2. 11. 2013 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(191)