O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

Česká obchodní inspekce: Na co by si prodejci měli dát pozor

Kontrolní činnost inspektorů České obchodní inspekce má od začátku Adventu až do Silvestra, dalo by se říci, tradiční zaměření. Kromě dlouhodobých kontrolních akcí monitorují inspektoři od začátku prosince i adventní a vánoční trhy, které se v průběhu prosince rozšíří o prodej stromků, jmelí a dalších vánočních dekorací, a v posledním týdnu před Štědrým dnem také o prodej ryb. V posledních dnech roku pak výrazně přibude stánků s pyrotechnikou.

V letošním roce mají tzv. vánoční kontroly inspektorů ČOI opět monitorovat a kontrolovat prodej tradičního vánočního sortimentu na celém území ČR, a to adventní věnce, vánoční svícny a další dekorace, osvětlovací řetězce, vánoční stromky, ryby a v omezeném rozsahu svých pravomocí také podmínky prodeje pyrotechnických předmětů. Průběžně jsou podle zpráv z ČOI kontrolovány také různé slevové a výprodejní akce, nabídky a poskytování „vánočních“ spotřebitelských úvěrů a další nabízené výrobky nebo služby bez ohledu na formu jejich prodeje.

Kontroly vánočních trhů


Tyto vánoční kontroly se týkají všech prodejních míst, zejména vánočních či adventních trhů, stánků s občerstvením, ale také klasických obchodů, obchodních řetězců a nákupních center. Průměrně bývá podle ČOI v předvánočním období zkontrolováno cca 1000 prodejních míst. Od konce listopadu do poloviny prosince bylo provedeno 356 kontrol a nedostatky zjištěny v 113 z nich, tj. 31,7 %.

Zjištěná porušení nepřesahují dlouhodobě celkový průměr (cca třetina zjištění), v jednotlivých komoditách i regionech se ale liší (počet i zaměření kontrol si podle místní situace a se znalostí prostředí/místních specifik nebo problémů určují ředitelé jednotlivých inspektorátů). Za méně závažná porušení povinností jsou prodávajícím (zejména ve stánkovém prodeji) ukládány sankce blokovou pokutou nebo příkazem na místě (podle správního řádu do 10 000 Kč, pokud není zvláštním zákonem omezeno, např. zák. č. 634/1992 do 5 000 Kč), správní řízení jsou vedena při závažnějších zjištěních nebo vícečetném porušení povinností stanovených zákony v dozorové pravomoci ČOI.

Co inspektoři ČOI kontrolují

Adventní věnce a vánoční dekorace se svíčkami: Inspektoři kontrolují, zda jsou výrobky vybaveny informacemi o způsobu použití a riziku vyplývajícím z nesprávného použití, seznámení s cenou, vydání dokladu o koupi na vyžádání a poctivost prodeje. Nejčastěji zjišťují neúplné nebo chybějící informace o výrobku, o jeho ceně a také nevydání dokladu o koupi se všemi náležitostmi.

Vánoční stromky: Chybějící ceníky, tj. neseznámení s cenou, a úředně neověřená měřidla, to jsou nejčastější nedostatky, za něž jsou prodejci vánočních stromků pokutováni. Ověřují také nabývací doklady na prodávaný sortiment a vydání dokladu o koupi na vyžádání spotřebitele. Paragon k nákupu stromku je vhodné si vyžádat, aby spotřebitel mohl při namátkové kontrole prováděné policií prokázat jeho legální nabytí.

Ryby: Na kontrole ryb se kromě ČOI podílejí nejméně další dva kontrolní orgány, a to Státní veterinární správa a živnostenské úřady. ČOI kontroluje používání měřidel, seznámení s cenou ryb, případně dalších poskytovaných služeb (zabití, kuchání…) a také obalů, jsou-li zpoplatněny. Nejčastějšími nedostatky je neseznámení s cenou doplňkových služeb, používání neověřených měřidel a předražení nákupu v důsledku nesprávného účtování.

Prodej světelných ozdob a dekoračních elektrických řetězců: Tyto výrobky musí splňovat zejména požadavky stanovené na elektrickou bezpečnost a také četné informační povinnosti. Inspektoři kontrolují značení výrobků (podle zák. č. 22/l997 Sb. a příslušných prováděcích a technických předpisů), návody k použití a bezpečnostní informace v českém jazyce. Každoročně opakovaně zjišťují prodej několika druhů nebezpečných elektrických výrobků, vydávají zákazy prodeje a ukládají ochranná opatření ke stažení výrobků. Opakovaně jsou také spotřebitelé varováni před neznačenými a anonymními výrobky, které mají často závažné konstrukční vady a při jejichž použití hrozí nebezpečí požáru či úrazu elektrickým proudem.

Vánoční trhy – občerstvení a prodej adventního zboží: Vánoční a adventní trhy jsou průběžné monitorovány a kontrola se týká vytipovaných stánků s občerstvením, vánočními specialitami a nápoji, včetně značení používaných alkoholických nápojů kontrolní páskou. Při těchto kontrolách jsou opět nejčastěji zjišťována porušení zásad poctivosti prodeje, neseznámení s cenou, nevydání dokladu o koupi na vyžádání nebo používání neplatných měřidel bez platného ověření a nesprávné účtování.

Pyrotechnické předměty a zacházení s nimi: Kontrola prodeje pyrotechnických výrobků je kromě zákona o ochraně spotřebitele upravena také zákonem o zbraních, střelivu a pyrotechnických předmětech (zák. č. 156/2000 Sb.), podle jehož dikce kontroluje ČOI u osob nakládajících s pyrotechnickými výrobky, zacházení s pyrotechnickými předměty a jejich skladování. Další oprávnění ke kontrole náleží Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva. Inspektoři ČOI kontrolují tedy nejen poctivost prodeje a vydání dokladu o koupi na vyžádání, ale také například to, zda je ve stánkovém prodeji dodržován zákaz prodeje pyrotechniky vyšších kategorií nebo tříd. Ve stáncích smí být nabízeny pouze pyrotechnické předměty kategorie 1, třídy I a podtřídy TO. V kamenných provozovnách může být nabízena pyrotechnika i vyšších kategorií nebo tříd, a to za zákonem stanovených podmínek. Všechny pyrotechnické předměty musí být řádně označeny (označením CE nebo zkušební značkou), údaji o výrobci nebo dovozci, a také vybaveny návodem k použití, a to v českém jazyce. Spotřebitelé by neměli kupovat pyrotechniku bez těchto údajů, výrobky s poničenými obaly, nečitelnými nebo chybějícími informacemi. A v zájmu vlastní bezpečnosti by měli respektovat upozornění uvedená na výrobku, odpalovat pyrotechniku v souladu s návodem a na místech k tomuto účelu vhodných nebo vyhrazených.

Slevové a výprodejové akce: Inspektoři ČOI v předvánočním období a také po svátcích monitorují nejrůznější výprodejní akce a nabídky „akčních slev“, a kontroly směřují do prodejen, kde mají podezření, že se snaží prodávající zbavit výrobků, které nesplňují podmínky pro uvedení na trh – chybí jim informace o materiálovém složení, návody k použití v českém jazyce, anebo různě „čarují“ s jejich cenou, takže sleva může být fiktivní.


(20. 12. 2013 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(461)