O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

Bazary a zastavárny mají problémy s dodržováním pravidel

Při kontrolní akci zaměřené na služby poskytované bazary a zastavárnami zjistila Česká obchodní inspekce nedostatky ve více než polovině ze 189 kontrolovaných provozoven. Jejich provozovatelé podle ní nevyplňují řádně doklady o zakoupení výrobků, neinformují spotřebitele náležitě o rozsahu, podmínkách, a způsobu uplatnění práva z vadného plnění, nebo o tom, kde mohou reklamaci uplatnit. V některých případech prodávající neoprávněně krátili lhůtu pro uplatnění reklamace na zakoupené bazarové výrobky nebo dokonce neposkytli lhůtu žádnou. Vzhledem k četnosti zjištěných závad bude kontrolní akce podle ČOI pokračovat i v následujícím čtvrtletí.

V období od 1. 4. do 30. 6. 2015 bylo v rámci kontrolní akce zaměřené na plnění povinností vyplývajících provozovatelům bazarů a zastaváren z obecně závazných právních předpisů, zejména ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době provedeno celkem 189 kontrol. Při 21 kontrolách spolupracovali s inspektory ČOI příslušníci Policie ČR. Porušení pravidel nebylo výjimkou.

Různá porušení povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a nedostatky byly zjištěny při 104 kontrolách z celkem 189, tj. v 55 % z nich.

Zjištěná porušení a uložená opatření:

Porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

  • prodávající porušili povinnost řádně informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění, spolu s údaji o tom, kde je třeba reklamaci uplatnit (§ 13) – zjištěno v 62 případech
  • povinnost vyznačit v dokladu o zakoupení výrobku informaci o tom, že se jedná o výrobky použité nebo s vadou (§ 16 odst. 3) porušili prodávající v 51 případech
  • prodávající nevydal na žádost spotřebitele doklad o zakoupení výrobku s povinnými údaji (§ 16 odst. 1) při 27 kontrolách
  • spotřebitel nebyl řádně seznámen s cenou nabízených výrobků (§ 12) v 10 případech
  • prodávající předem zřetelně neupozornil spotřebitele na skutečnost, že se jedná o prodej použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny (§ 10 odst. 6), případně takovéto výrobky nebyly prodávány odděleně od ostatních výrobků v místě pro ně vyhrazeném – zjištěno v 6 případech

porušení jiných ustanovení zákona o ochraně spotřebitele bylo kvalifikováno ve 12 případech.

Při 3 kontrolách prodávající porušili povinnost identifikace a kontroly klienta zastavujícího výrobek, čímž porušili zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (§ 7 zák. č. 263/2008 Sb.).

Na základě zjištěných porušení pravidel - obecně závazných právních předpisů v dozorové působnosti České obchodní inspekce bylo v průběhu 2. čtvrtletí 2015 pravomocně uloženo celkem 85 pokut v souhrnné výši 117 500 Kč.


(25. 8. 2015 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(2010)