O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

Baterie a akumulátory: Jaké povinnosti mají prodejci a výrobci

Jak zřejmě řada z vás ví, přenosné baterie a akumulátory patří mezi výrobky, jejichž značení, informační povinnosti distributorů při prodeji a také zpětný odběr použitých výrobků jsou regulovány zákonem o odpadech. Systematické kontroly, prováděné od roku 2010, stejně jako snaha ČOI o další zvyšování právního vědomí distributorů baterií a akumulátorů a o stanovených povinnostech, přispěly v uplynulých letech ke zlepšení situace v této oblasti. Jak je to tedy nyní?


Kontrolní činnost České obchodní inspekce, která je v současné době zejména preventivní a informativní, se podle ČOI pozitivně projevila ve výsledcích dozorové akce v roce 2013, kdy bylo zjištěno pouze jedno porušení zákona o odpadech, týkající se sledovaného sortimentu.

Kontroly probíhaly formou kontrolních nákupů v maloobchodních prodejnách nabízejících baterie, akumulátory nebo výrobky se zabudovanými bateriemi nebo akumulátory. Inspektoři v jejich průběhu kontrolovali:

• označení baterií nebo akumulátorů grafickým symbolem přeškrtnuté popelnice pro účely odděleného sběru a zpětného odběru

• označení baterií, akumulátorů a knoflíkových článků chemickým symbolem Hg, Cd, Pb v případech, kdy byl překročen limit obsahu těchto kovů (dle ustanovení u zákona č. 185/2001 Sb.)

• technickou dokumentaci prokazující, že byly dodrženy limity obsahu rtuti a kadmia v nabízených bateriích nebo akumulátorech

• zpětný odběr použitých přenosných baterií nebo akumulátorů v prodejních místech (povinnost specifikována v příloze č. 10 zákona o odpadech)

• plnění požadavků na zpětný odběr použitých automobilových baterií nebo akumulátorů.

V případě zjištěných porušení výše uvedených povinností nemá Česká obchodní inspekce oprávnění ukládat výrobcům a posledním prodejcům baterií a akumulátorů pokuty a nápravná opatření. Informace o nedostatcích zjištěných při své kontrolní činnosti v rámci spolupráce postupuje České inspekci životního prostředí.

Povinnosti podle zákona o odpadech

Jaké jsou povinnosti prodejců podle zákona o odpadech, na něž ČOI upozorňuje? Je to zákaz uvádět na trh nebo do oběhu baterie nebo akumulátory, které obsahují více než 0,0005 % hmotnostních rtuti, s výjimkou knoflíkových článků s obsahem rtuti nepřesahujícím 2 % hmotnostní a baterie nebo akumulátory, které obsahují více než 0,002 % hmotnostních kadmia. K elektrozařízením a jiným výrobkům se zabudovanou baterií nebo akumulátorem je výrobce povinen připojit návod, jak lze baterie nebo akumulátory bezpečně vyjmout, včetně informace o typu zabudovaných baterií nebo akumulátorů (§ 31a).

Označování baterií nebo akumulátorů grafickým symbolem pro účely odděleného sběru a zpětného odběru, údajem o kapacitě, chemickým symbolem Hg, Cd, Pb v případě překročení limitů obsahu těchto kovů v bateriích, akumulátorech a knoflíkových článcích. Podrobnosti stanoví vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech (§ 31c).

Informační povinnost o zpětném odběru a odděleném sběru (§ 31d):

- výrobce je povinen písemně informovat konečného uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru nebo odděleného sběru (např. zveřejněním aktuálního seznamu s adresami sběrných míst);

- informuje o možných negativních účincích látek používaných v bateriích nebo akumulátorech na životní prostředí a lidské zdraví a také o významu použitých grafických symbolů;

- subjekt, u kterého výrobce zřídil místo zpětného odběru nebo odděleného sběru, je povinen takové místo viditelně a čitelně označit;

- poslední prodejce, který prodává baterie nebo akumulátory výrobcem uváděné na trh, a výrobce u něho nezřídil místo zpětného sběru, je povinen viditelně umístit informaci o možnosti odevzdání baterií a akumulátorů ve svých prodejních místech nebo místě zpětného odběru na území obce.

Pro výrobce přenosných baterií nebo akumulátorů

Výrobce přenosných baterií nebo akumulátorů je povinen zajistit na vlastní náklady zpětný odběr přenosných baterií nebo akumulátorů od konečného uživatele, a to bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh a bez vazby na koupi nové baterie nebo akumulátoru (§ 31g). Stejná povinnost platí také pro výrobce automobilových baterií nebo akumulátorů (§31 h).

Výsledek kontrol ČOI

Pozitivním výsledkem kontrolní akce ČOI zaměřené na přenosné akumulátory a baterie je, že nebyly zjištěny vážné nedostatky v plnění povinností při uvádění těchto výrobků na trh nebo do oběhu, v jejich označování nebo zajištění zpětného odběru výrobcem a posledním prodejcem, jak stanoví zákon o odpadech. Pouze jeden kontrolovaný subjekt porušil informační povinnosti o zpětném odběru a odděleném sběru a současně nedodržel povinnost zajistit zpětný odběr.

V tomto směru lze konstatovat, že se preventivní a informativní činnost ČOI v rámci dozoru osvědčila. Kontroly ČOI prováděné systematicky od roku 2010 zejména u distributorů baterií a akumulátorů, se odrazily ve vyšší odborné péči povinných subjektů a dodržování povinností stanovených zákonem o odpadech. I přes tyto pozitivní výsledky bude dozor ČOI dále pokračovat.


(4. 1. 2014 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(519)