O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

600 milionů eur na nové projekty v oblasti životního prostředí a klimatu v EU

Evropská komise schválila finanční prostředky na 225 nových projektů v rámci programu LIFE+, fondu Evropské unie pro životní prostředí. Vybrané projekty, které předložili uchazeči ze všech 28 členských států, spočívají v akcích v oblasti ochrany přírody, změny klimatu a politiky životního prostředí a v informačních a komunikačních kampaních věnovaných environmentální problematice. Projekty budou realizovány po celé EU a celkově si vyžádají investice v přibližné výši 589,3 milionu eur, z nichž 282,6 milionu eur poskytne Evropská unie.


„Program LIFE+ v posledním roce současného programového období opět prokázal, že dokáže poskytnout nezbytnou finanční podporu projektům v oblasti životního prostředí a ochrany přírody, které jsou významným přínosem pro EU. Tyto nejnovější projekty zásadním způsobem přispějí k zachování, ochraně a rozvoji evropského přírodního kapitálu a prostřednictvím investic do nízkouhlíkové ekonomiky účinně využívající zdroje nám pomohou dosáhnout udržitelného růstu. Vzhledem k obecně uznávané úspěšnosti programu LIFE+ a jeho projektů bylo před nedávnem přijato nové nařízení LIFE, v jehož rámci byl rozpočet na environmentální a klimatická opatření v období 2014–2020 navýšen,“ uvedl v této souvislosti evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik.

Komisařka pro oblast klimatu Connie Hedegaardová k tomu pak dodala: „Skutečnost, že i v letošním roce bylo v návaznosti na výzvu předloženo tolik inovativních projektů, je potěšující. Evropská unie přispěje na jejich realizaci více než 41,2 milionu eur, a to z celkového rozpočtu 109,4 milionu eur. Stále více projektů v rámci programu LIFE pomáhá řešit změnu klimatu, což chceme ještě dále podpořit: v novém programu LIFE na období 2014–2020 je pro opatření zaměřená na oblast klimatu vyhrazena částka převyšující 850 milionů eur. Množství finančních prostředků investovaných do problematiky klimatu se tak téměř ztrojnásobí.“

Schvalování žádostí o dotace

V reakci na nejnovější výzvu k předkládání návrhů, jejíž uzávěrka vypršela v červnu 2013, obdržela Komise 1 468 žádostí. Z nich bylo 225 vybráno ke spolufinancování ze tří sekcí programu, kterými jsou: LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost, LIFE+ Politika a správa v oblasti životního prostředí a LIFE+ Informace a komunikace.

1) Projekty v rámci sekce LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost zlepšují podle EK stav ohrožených druhů a stanovišť z hlediska ochrany. Z 342 zaslaných návrhů vybrala Komise k financování 92 projektů, které předložila partnerství složená ze subjektů zabývajících se ochranou přírody, orgánů státní správy a jiných zainteresovaných stran. Projekty představující celkové investice ve výši 262,5 milionu eur, z nichž přibližně 147,9 milionu eur poskytne Evropská unie, budou realizovat příjemci v 25 členských státech. Většina z nich (79 projektů) jsou projekty v kategorii Příroda a přispívají k provádění směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích a k realizaci sítě Natura 2000. Zbývajících 13 projektů spadá do kategorie Biologická rozmanitost, tj. kategorie LIFE+ vyhrazené pro pilotní projekty zabývající se širšími otázkami biodiverzity.

2) Projekty v sekci LIFE+ Politika a správa v oblasti životního prostředí jsou pilotními projekty, jež mají přispívat k rozvoji inovativních politických záměrů, technologií, metod a nástrojů. Z 961 zaslaných návrhů vybrala Komise 125 projektů různých organizací z veřejného a soukromého sektoru. Vítězné projekty, jež se budou realizovat v 22 členských státech, jsou spojeny s celkovými investicemi ve výši 318,5 milionu eur. Evropská unie se bude na této sumě podílet přibližnou částkou 130,8 milionu eur.

V rámci této sekce přispěje Komise částkou převyšující 41,2 milionu eur na 33 projektů, jež se přímo zabývají změnou klimatu, přičemž celkový rozpočet bude dosahovat 109,4 milionu eur. Vybrané projekty, uvedené v příloze této tiskové zprávy, budou realizovány v Belgii, Německu, Španělsku, Francii, Řecku, Itálii, Lucembursku, Nizozemsku, Rakousku, Polsku, Švédsku a Spojeném království. Na emise skleníkových plynů prý budou mít nepřímý dopad také mnohé další projekty zaměřené na jiné problémy. Dalšími významnými ohnisky pozornosti jsou odpady a přírodní zdroje, inovace, voda a chemické látky.

3) Projekty v sekci LIFE+ Informace a komunikace spočívají v šíření informací a ve zviditelňování environmentálních problémů. Ze 165 zaslaných návrhů vybrala Komise 8 projektů, které předložily různé organizace z veřejného a soukromého sektoru věnující se problematice přírody anebo životního prostředí. Projekty budou probíhat v šesti členských státech – v Řecku, na Kypru, v Maďarsku, Rakousku, Polsku a Rumunsku. K celkovým investicím ve výši 8,3 milionu eur přispěje EU částkou 3,9 milionu eur.

LIFE+ je evropský finanční nástroj pro životní prostředí s celkovým rozpočtem 2,1 miliardy eur na období 2007–2013. V rámci projektu LIFE+ Komise každoročně zveřejňovala jednu výzvu k předkládání návrhů.


(9. 5. 2014 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(1075)