O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

3 zásadní pravidla pro reformu bank v EU

Nová pravidla, která mají zabránit největším bankám s nejsložitější strukturou provádět riskantní obchodování na vlastní účet, navrhuje Evropská komise. Její pravidla by také poskytla bankovnímu dohledu pravomoc vyžadovat, aby zmíněné banky oddělily určité potenciálně rizikové obchodní činnosti od přijímání vkladů, pokud výkon těchto činností ohrožuje finanční stabilitu.


Současně s výše uvedeným návrhem přijala Komise doprovodná opatření, jejichž cílem je zvýšit transparentnost některých transakcí v takzvaném stínovém bankovnictví. Tato opatření mají doplnit komplexní reformy na posílení finančního sektoru EU, které již byly přijaty.

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier k tomu říká: „Dnešní návrhy jsou posledními díly skládanky, kterými se završuje regulatorní reforma evropského bankovního systému. Tyto právní předpisy se týkají malého počtu velmi velkých bank, které jinak mohou být stále příliš velké, abychom je nechali zbankrotovat, příliš drahé, abychom je zachraňovali, a příliš složité, abychom mohli jejich problémy vyřešit. Navrhovaná opatření dále posílí finanční stabilitu a zajistí, aby daňový poplatník nemusel platit za chyby bank. Dnešní návrhy tvoří společný rámec na úrovni EU, který je nezbytný pro to, aby rozdílná vnitrostátní řešení nevytvářela třecí plochy v bankovní unii nebo nenarušovala fungování jednotného trhu. Návrhy jsou pečlivě vyváženy, aby byla zajištěna křehká rovnováha mezi finanční stabilitou a tvorbou vhodných podmínek pro poskytování úvěrů reálné ekonomice, což je důležité obzvláště pro konkurenceschopnost a růst.“

Reformou bank proti krizi

Od počátku finanční krize Evropská unie a její členské státy pracují na zásadní reformě bankovní regulace a dohledu. EU zavedla reformy k oslabení dopadu případných úpadků bank s deklarovaným cílem vytvořit bezpečnější, spolehlivější, transparentnější a zodpovědnější finanční systém, který je přínosem pro hospodářství i pro společnost jako celek.

Pro zvýšení odolnosti bank a snížení dopadů možných úpadků bank byla přijata nová pravidla týkající se kapitálových požadavků na banky a ozdravných postupů a řešení problémů bank. Byla vytvořena bankovní unie. Nicméně některé banky v EU mohou být stále příliš velké na bankrot, příliš drahé na záchranu a příliš složité na ozdravení. Proto jsou podle EK zapotřebí další opatření, především strukturální oddělení rizik spojených s obchodní činností bank od funkce přijímání vkladů. Záměrem dnešních návrhů je posílit odolnost bankovního sektoru EU a současně zajistit, aby banky i nadále financovaly hospodářskou činnost a růst.

Návrh ohledně strukturální reformy bank EU

Návrh ohledně strukturální reformy bank EU se má týkat pouze největších a nejsložitějších bankovních domů v EU, které mají významné obchodní aktivity. Jeho náplní je:

1. Zákaz obchodování na vlastní účet s finančními nástroji a komoditami, tedy obchodování na vlastní účet výhradně za účelem dosažení zisku pro banky. Tato činnost je spojena s mnoha riziky, ale nepřináší žádné hmatatelné výhody pro klienty banky nebo širší ekonomiku.

2. Pravomoc a v některých případech povinnost dohledových orgánů požadovat převedení jiných vysoce rizikových obchodních činností (např. operací spojených s tvorbou trhu, komplexními deriváty a sekuritizací) na samostatné právní subjekty uvnitř skupiny („vytváření dceřiných společností“). Smyslem je zabránit riziku, že by banky obcházely zákaz některých obchodních činností tajným obchodováním na vlastní účet, jež by mohlo nabýt příliš velkého významu nebo nadměrného pákového efektu a potenciálně by mohlo ohrozit jak celou banku, tak širší finanční systém. Banky budou mít možnost činnosti neoddělit, pokud budou moci ke spokojenosti dohledového orgánu prokázat, že vytvářená rizika jsou zmírňována jinými způsoby.

3. Stanovení pravidel týkajících se propojení odděleného subjektu a zbytku bankovní skupiny z hlediska ekonomického, právního, správního a provozního.

Stínové bankovnictví

Aby bylo možné zabránit tomu, že se banky pokusí obejít uvedená pravidla přesunutím části svých činností do méně regulovaného sektoru stínového bankovnictví, musí být podle EK opatření týkající se strukturálního rozdělení bank doplněna požadavky na zlepšení transparentnosti stínového bankovnictví.

Doprovodný návrh týkající se transparentnosti proto stanoví soubor opatření, jejichž cílem je zlepšit vhled regulačních orgánů a investorů do určitých finančních transakcí s cennými papíry. Během finanční krize byly tyto transakce zdrojem nákazy, pákového efektu a procykličnosti. Jejich lepší sledování je podle EK nutné k tomu, aby se zabránilo systémovému riziku spojenému s jejich prováděním.

Při vypracovávání svých návrhů Komise dle svých zástupců zohlednila zprávu skupiny na vysoké úrovni vedené guvernérem finské centrální banky Erkki Liikanenem, jakož i stávající vnitrostátní předpisy v některých členských státech, mezinárodní diskuse v této oblasti (zásady Rady pro finanční stabilitu) a vývoj v jiných jurisdikcích.


(31. 1. 2014 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(679)