O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Podnikání a koronavirus: omezení, náhrady...
Plánovací kalendář 2021
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Vykročte vpřed: Pozoruhodné IT produkty 2021
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů

Praktické informace pro firmy

Státní rozpočet ČR na rok 2018: příjmy, výdaje, investice i dotace z EU

Poslanecká sněmovna na samém konci roku 2017 schválila návrh státního rozpočtu na příští rok. Celkové příjmy státního rozpočtu jsou na rok 2018 navrženy ve výši 1 314,5 mld. Kč, celkové výdaje pak mají dosáhnout 1 364,5 mld. Kč. Výsledný deficit státního rozpočtu tedy činí 50 mld. Kč.

Rozpočet ČR na rok 2018

Hlavními informace o rozpočtu ČR na rok 2018 je souhrn příjmů a výdajů, těmi zde tedy začněme. Základní obrázek vypadá takto:

Celkové příjmy ČR v roce 2018: 1 314 497 641 409 Kč (1,31 bilionu Kč)

Celkové výdaje ČR v roce 2018: 1 364 497 641 409 Kč (1,36 bilionu Kč)

Saldo: 50 000 000 000 Kč

Jak vypadá struktura rozpočtu v detailech? Rozpočtované výdaje na investice z domácích zdrojů vzrostou oproti letošnímu roku o 5,5 mld. Kč na 57,7 mld. Kč, což je nejvíce od roku 2013. Kapitálové výdaje kryté příjmy z EU a ostatních zahraničních finančních mechanismů jsou navrženy ve výši 32,4 mld. Kč, avšak v průběhu příštího roku je podle vlády bude možné pružně přizpůsobovat zejména podle vývoje skutečného čerpání z evropských strukturálních a investičních fondů. Například v roce 2015 takto byly posíleny na 138,7 mld. oproti původně rozpočtovaným 34,9 mld. Kč.

Národní zdroje Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši takřka 54 mld. Kč jsou nejvyšší za posledních 10 let. Jednotlivé rezorty navíc budou moci použít na své investice dalších minimálně 70 mld. Kč, což je očekávaná minimální výše nároků z nespotřebovaných kapitálových výdajů na konci roku 2017.

Daňové příjmy samospráv

Také zvýšení podílu sdílených daní a celkových daňových příjmů mířících do rozpočtů územních samospráv by mělo podpořit investiční aktivity krajů a obcí, jejichž oživení bylo podle MF ČR viditelné již letos. Podíl obcí na celostátním výnosu daně z přidané hodnoty vzroste z nynějších 21,4 % na 23,58 % od 1. ledna 2018, díky čemuž získají obce a města do svých rozpočtů 9 mld. Kč navíc.

Rozpočet pro vysoké školy a výzkum

Vysoké školy si v příštím roce polepší o rekordní 3 mld. Kč. Vzhledem k možnostem státního rozpočtu se podle MF ČR jedná o maximální možné navýšení. Výrazného posílení se dočká i oblast výzkumu, vývoje a inovací, a to o cca 2,1 mld. Kč z národních zdrojů. Celkový objem výdajů na podporu této oblasti, včetně spolufinancování ze zahraničních zdrojů, tak v roce 2018 dosáhne celkem 40,6 mld. Kč, z toho z národních zdrojů 34,80 mld. Kč. Proti skutečným výdajům na tuto oblast v roce 2014 činí nárůst národních zdrojů celkem 7,5 mld. Kč.

Naplánovaný rozpočet dále umožňuje navýšení počtu učitelů vzhledem k narůstajícímu počtu žáků a je v něm obsaženo také zvýšení platových tarifů o 15 % pro pedagogické pracovníky, resp. o 10 % pro ostatní státní zaměstnance. Stejně tak je v něm zohledněno i zvýšení důchodů o 4 % díky valorizaci, která navyšuje průměrný důchod o 475 Kč na 12 298 Kč.

Sociální služby v roce 2018

V rámci rozpočtu je také vyčleněna historicky nejvyšší částka ve výši 14,9 mld. Kč na dotace na financování sociálních služeb, tj. o více než 60 % více oproti letošnímu roku.

Bezpečnost

Schválený rozpočet posiluje i výdaje na bezpečnost státu v rezortech Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany a zahrnuje výdaje na rostoucí počty vojáků.

Posílení rozpočtu Ministerstva vnitra o 8,5 mld. Kč na 71,9 mld. Kč podle MF ČR umožní přijmout další bezpečnostní opatření i v oblastech boje s kyberkriminalitou a terorismem. Výdaje na obranu se v příštím roce zvyšují celkem o 6,4 mld. Kč a ve výhledu do roku 2020 až na 77,3 mld. Kč, tj. cca 1,4 % HDP, což umožní plnit mezinárodní závazky České republiky plynoucí z jejího členství v NATO.

Rozpočet ČR na rok 2018 v detailech

A zde už jsou výdaje rozpočtu ČR na rok 2018 v detailech. Pro přehlednost je rozdělen do oddílů, některé zajímavé položky (ať už svou velikostí nebo z dalších důvodů) jsou vyznačeny tučně:

Prezident, parlament, vláda

Kancelář prezidenta republiky: 499 747 467 Kč

Poslanecká sněmovna Parlamentu: 1 350 187 745 Kč

Senát Parlamentu: 600 689 894 Kč

Úřad vlády České republiky: 1 041 569 530 Kč

Ministerstva a související úřady

Bezpečnostní informační služba: 2 007 591 597 Kč

Ministerstvo zahraničních věcí: 7 951 274 566 Kč

Ministerstvo obrany: 58 893 351 184 Kč

Národní bezpečnostní úřad: 264 883 008 Kč

Kancelář veřejného ochránce práv: 138 036 538 Kč

Ministerstvo financí: 21 815 918 426 Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí: 591 611 342 994 Kč

Ministerstvo vnitra: 71 882 370 020 Kč

Ministerstvo životního prostředí: 12 572 669 671 Kč

Ministerstvo pro místní rozvoj: 5 625 941 186 Kč

Grantová agentura České republiky: 4 333 066 000 Kč

Ministerstvo průmyslu a obchodu: 37 581 728 636 Kč

Ministerstvo dopravy: 53 988 011 553 Kč

Český telekomunikační úřad: 1 251 680 359 Kč

Ministerstvo zemědělství: 50 236 759 769 Kč

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: 176 111 709 908 Kč

Ministerstvo kultury: 13 024 299 207 Kč

Ministerstvo zdravotnictví: 8 034 018 059 Kč

Ministerstvo spravedlnosti: 28 065 474 341 Kč

Další úřady

Úřad pro ochranu osobních údajů: 165 469 862 Kč

Úřad průmyslového vlastnictví: 194 153 657 Kč

Český statistický úřad: 1 005 603 493 Kč

Český úřad zeměměřický a katastrální: 3 283 644 468 Kč

Český báňský úřad: 170 730 022 Kč

Energetický regulační úřad: 288 190 079 Kč

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: 237 411 071 Kč

Ústav pro studium totalitních režimů: 212 913 353 Kč

Ústavní soud: 257 541 718 Kč

Úřad Národní rozpočtové rady: 0 Kč

Akademie věd České republiky: 5 684 692 000 Kč

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí: 34 780 127 Kč

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání: 64 916 229 Kč

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře: 23 692 075 Kč

Správa státních hmotných rezerv: 2 509 795 776 Kč

Státní úřad pro jadernou bezpečnost: 399 514 150 Kč

Generální inspekce bezpečnostních sborů: 397 380 643 Kč

Technologická agentura České republiky: 4 335 548 383 Kč

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost: 363 026 559 Kč

Nejvyšší kontrolní úřad: 678 016 929 Kč

Další položky

Státní dluh: 45 242 500 000 Kč

Operace státních finančních aktiv: 605 000 000 Kč

Všeobecná pokladní správa: 149 460 799 157 Kč

Výdaje v roce 2018 celkem: 1 364 497 641 409


(2. 1. 2018 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2021 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(3729)