O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Podnikání a koronavirus: omezení, náhrady...
Plánovací kalendář 2021
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Vykročte vpřed: Pozoruhodné IT produkty 2021
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů

Praktické informace pro firmy

Pravidla pro nákup a prodej zboží z druhé ruky

Nejen u obchodníků v klasických obchodech, ale i u provozovatelů bazarů a zastaváren může kupující uplatňovat reklamaci bazarového zboží. Česká obchodní inspekce provedla v 1. čtvrtletí tohoto roku 174 kontrol bazarů a zastaváren a nedostatky zjistila u 112 (65%). Nejčastěji byly porušovány informační povinnosti, konkrétně ustanovení o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva reklamovat zakoupené zboží.

„Z výsledků kontrol ČOI vyplývá, že vedle zjištěných nedostatků se objevují i pozitivní signály. Všichni kontrolovaní prodejci v tomto období dodržovali zákon č. 247/2006 Sb. Ten obchodníkům v bazarech a zastavárnách ukládá zákaz nákupu a prodeje veškerých použitých výrobků a výrobků bez nabývacích dokladů, včetně toho, že prodejci dodrželi zákaz přijímání těchto výrobků do zástavy v noční době, konkrétně mezi 22.00 a 06.00 hodinou,“ říká ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce uskutečnila v období od 2. 1. do 31. 3. 2017 kontrolní akci u provozovatelů bazarů a zastaváren, která byla zaměřena na plnění zákonných povinností, zejména pak zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, kdy osoba, která nabízí nebo prodává zboží do bazarů a zastaváren je povinna předložit doklad totožnosti.

Z celkového počtu 174 provedených kontrol bylo u 112 z nich zjištěno porušení zákonů v dozorové kompetenci ČOI (64,4 %). Česká obchodní inspekce při této kontrolní akci spolupracovala se státními institucemi. Devět kontrol bylo provedeno ve spolupráci s živnostenskými úřady a čtyři kontroly byly provedeny ve spolupráci s Policií ČR.

Nejčastěji byl podle ČOI porušován zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

  • v 66 případech bylo zjištěno, že prodávající nedodrželi povinnost řádně informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13)
  • v 58 případech prodávající porušili povinnost vyznačit v dokladu o zakoupení výrobku informaci o tom, že se jedná o výrobek použitý nebo s vadou (§ 16 odst. 3)
  • ve 27 případech bylo zjištěno nevydání dokladu o zakoupení výrobků nebo služeb, ačkoli si o něj spotřebitel požádal, nebo vydání dokladu bez zákonem stanovených náležitostí (§ 16 odst. 1)
  • ve 23 případech bylo zjištěno porušení povinnosti prodávajícího řádně seznámit spotřebitele s cenou nabízených výrobků a poskytovaných služeb (§ 12)
  • ve 13 případech prodávající zřetelně neupozornil spotřebitele na prodej použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, případně takové výrobky nebyly prodávány odděleně od ostatních výrobků, v místě pro ně vyhrazeném (§ 10 odst. 6)

Česká obchodní inspekce pravomocně uložila v období od 2. 1. do 31. 3. 2017 celkem 97 pokut ve výši 139 000 Kč. ČOI také vydala zákaz používání 2 kusů měřidel, která neodpovídala obecně závazným právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu.

Tipy pro nákup zboží v bazarech a zastavárnách

Spotřebitel má i při nákupu použitého zboží právo na informace o výrobci, dovozci, případně dodavateli, dále na název výrobku a údaje o velikosti, rozměru či další údaje potřebné dle jeho povahy k identifikaci, případně užití.

Prodávající je povinen u použitých věcí, u kterých je třeba při užívání zachovat zvláštní pravidla (zejména řídí-li se jejich užívání návodem), spotřebitele s těmito pravidly seznámit, a také ho upozornit na rizika nesprávného použití.

Použité zboží musí být zřetelně označeno cenou a na vyžádání je prodávající povinen vydat spotřebiteli řádně vyplněný doklad o koupi, který slouží v případě uplatnění odpovědnosti za vady jako důkaz, jaký výrobek, od koho, kdy, za kolik a v jakém stavu byl zakoupen.

Prodávající má povinnost i u použitého zboží spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva zboží reklamovat, rozsah odpovědnosti prodávajícího stanoví občanský zákoník (§§ 2165-2174 zák. č. 89/2012) u spotřebního zboží obecně na 24 měsíců, při koupi použitého spotřebního zboží se prodávající může se spotřebitelem dohodnout, že se tato lhůta zkracuje na polovinu, zkrácenou dobu trvání odpovědnosti za vady je však třeba vyznačit v dokladu o koupi, stejně jako případné vady nebo nedostatky, s nimiž byl kupující předem seznámen.

Prodávající musí spotřebitele při prodeji použitých, případně upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou omezeny, na tyto skutečnosti zřetelně upozornit, a takové výrobky prodávat odděleně, prodávající je rovněž povinen kupujícího upozornit, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

V případě použitých věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vady, pro které byla cena snížena, při koupi použité věci by měl spotřebitel také vědět, že pokud má výrobek vadu, z níž je prodávající zavázán, nemá spotřebitel právo na výměnu věci, ale na slevu z ceny prodávající je také povinen na požádání spotřebitele výrobek překontrolovat nebo předvést, umožňuje-li to jeho povaha, například jedná-li se o počítač, telefon, televizi, fotoaparát či spotřebiče sortimentu elektro.

Vybavení výrobků, kde je vyžadován návod k použití a správné údržbě musí být v českém jazyce.


(18. 7. 2017 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2021 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(3314)