Podnikání v cestovním ruchu: Pozor na některé nedostatky!Hlavní turistická sezóna je na dosah a podnikatelé, které tento trh živí, jsou tak již zpravidla připraveni. Česká obchodní inspekce již dříve začala průběžně monitorovat nabídku služeb cestovních kanceláří a agentur, a tam, kde se setkali její inspektoři s nedostatky v informačních povinnostech, zahájili kontrolu. Výsledky těchto kontrol, včetně šetření podání spotřebitelů v 1. čtvrtletí 2014, opět prokázaly, že problémy, s nimiž se jejich klienti v rámci poskytovaných služeb potýkají, se stále opakují.


Jedno či více porušení povinností zjistili inspektoři v průběhu 61 kontrol v 16 z nich, tj. při každé čtvrté. Přetrvávají nedostatky spojené s reklamacemi a také nespokojenost spotřebitelů s jejich vyřízením. Další porušení se týkala zakázaného užívání klamavých obchodních praktik, kdy poskytovatel zájezdu klamavě nebo nepravdivě informoval spotřebitele o podmínkách nabízených služeb. Některé nedostatky souvisí se změnami v novém občanském zákoníku, které ne všechny kontrolované osoby dostatečně zvládly. Proto bude Česká obchodní inspekce této oblasti podnikání věnovat odpovídající pozornost i nadále.

Reakce na stížnosti spotřebitelů

Ve sledovaném období přijala Česká obchodní inspekce celkem 29 podání spotřebitelů, týkajících se služeb cestovních kanceláří a agentur. Téměř třetina podání byla mimo kontrolní pravomoc ČOI, neboť se týkala nároků spotřebitelů na plnění smluvních závazků vymahatelných pouze soudní cestou, nikoliv prostřednictvím dozorového orgánu. Porušení povinností při šetření dalších podání zjistili inspektoři v 6 případech. Kromě nespokojenosti s vyřízením reklamace se týkaly stížnosti např. užívání nekalých obchodních praktik, na úroveň služeb v rámci zájezdu či na nevrácení peněz za neuskutečněný zájezd.

Při kontrolách cestovních kanceláří a agentur zjišťovali Inspektoři ČOI ve sledovaném období nejčastěji porušení některého ustanovení zákona o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.). Zde je přehledný výčet:

  • nejvíce nedostatků se týkalo nesplnění požadavků na formální náležitosti přijetí a vyřízení uplatněných reklamací (§ 19) a neposkytování informací o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (§ 13) – 13 případů
  • užití nekalých obchodních praktik, konkrétně klamavých praktik (5 odst. 1) – zjištěno ve 4 případech (Obchodní praktika je nekalá, je-li jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. Užívání nekalých obchodních praktik při nabízení nebo prodeji výrobků se zakazuje. Obchodní praktika je klamavá, je-li při ní užit nepravdivý údaj.)
  • neseznámení s cenou nabízených služeb (§ 12) - 2 zjištění
  • § 4, odst. 1 a § 5, odst. 1, písm. a) zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
  • zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, porušily dva kontrolované subjekty. V jednom případě neposkytla cestovní agentura v materiálech určených spotřebiteli informaci, pro kterou cestovní kancelář prodej zájezdu zprostředkovává, a v dalším případě porušila cestovní kanceláře povinnost označit provozovnu a propagační i jiné materiály určené zákazníkovi slovy „cestovní kancelář“, pokud toto označení neobsahuje její obchodní název/firma.

Za porušení obecně závazných právních předpisů zjištěná v rámci kontrolní akce bylo uloženo v daném období pravomocně 16 pokut v celkové hodnotě 181 000 Kč.


(29. 5. 2014 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<

Nepřehlédněte nové odborné speciály

Reality v ČR, Zabezpečení dat, Formuláře - podnikáníČlánky čtenářů

Autobusové nádraží Zličín – kde je c...


Můžete jet soukromě, nebo třeba služebně, každopádně když cestujete z Prahy na západ, jihozápad nebo severozápad, pojedete možná z autobusového nádraží Zličín. Pokud...

Jak vypnout zprávy webů v prohlížeči


Rozmohl se nám tady takový nešvar - lecjaký zpravodajský web teď v prohlížeči stále dokola otravuje s tím, abyste si zapnuli jeho zprávy do prohlížeče. A vy musíte s...

Komentáře čtenářů

Přiruční zavazadla Ryanair
Už dříve vznikla u nás diskuse na Facebooku, jaký je rozdíl v politice kabinových zavazadel Wizz Air a R...>>
Děkuji
To byl nepříjemný překlep, opraveno. V obou případech jde o předpověď do roku 2020. Děkujeme za upozorně...>>
Konkrétněji, prosím
My ale nikde nepíšeme, že jinde se to neděje. Pokud máte informace o konkrétních větších výpadcích, ocen...>>

©2013-2019 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(1156)