O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Podnikání a koronavirus: omezení, náhrady...
Plánovací kalendář 2021
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Vykročte vpřed: Pozoruhodné IT produkty 2021
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů

Praktické informace pro firmy

Kontroly pohonných hmot v roce 2017 dopadly nejlépe v historii

Česká obchodní inspekce celoročně provádí pravidelnou kontrolu kvality pohonných hmot u čerpacích stanic na území ČR. V roce 2017 odebrala celkem 2 670 vzorků PHM a jakostním požadavkům nevyhovělo 26 vzorků. ČOI uložila během uplynulého roku devatenáctkrát zákaz prodeje na  přibližně 103 000 litrů pohonných hmot, v celkové hodnotě více než 3 000 000 korun.

Česká obchodní inspekce na základě příslušného právního předpisu sleduje a monitoruje jakost pohonných hmot u čerpacích stanic PHM na celém území České republiky. Předmětem kontrol jsou automobilové benziny, motorové nafty, směsné palivo, biopalivo, LPG, CNG a Etanol E85. Kontroly jsou prováděné formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů.

Česká obchodní inspekce odebrala v roce 2017 celkem 2 670 vzorků pohonných hmot, z toho stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 26 vzorků, což představuje 1,0 %. Oproti roku 2016, kdy z celkového počtu 2 549 odebraných vzorků pohonných hmot nevyhovělo jakostním požadavkům 28 vzorků, tj. 1,1 %., došlo v roce 2017 ke zlepšení jakosti pohonných hmot.

V porovnání výsledků s rokem 2016, bylo podle jejích zástupců v roce 2017 zaznamenáno zlepšení jakosti u vzorků motorové nafty (ze 1,4 % na 0,9 %) a Etanolu E 85 (z 14,3 % na 9,1 %). Mírné zhoršení bylo zaznamenáno u vzorků automobilových benzinů (z 0,7 % na 1,2 %). Stabilní hodnoty vykazovaly odebrané vzorky CNG (0,0%), jakož i odebrané vzorky LPG pro pohon (0,3%).

Celková jakost odebraných a kontrolovaných vzorků pohonných hmot byla v roce 2017 kolísavá. Nejvyšší % nevyhovujících vzorků pohonných hmot bylo zjištěno v měsíci červnu (3,3 %), nejnižší v měsících dubnu a říjnu 2017, a to 0,0 % nevyhovujících vzorků pohonných hmot. V ostatních měsících roku 2017 se procenta nevyhovujících vzorků pohybovala v rozmezí 0,4% - 2,0%.

Odebrané vzorky

V roce 2017 bylo odebráno a kontrolováno celkem 1 031 vzorků automobilových benzínů. Stanovené požadavky technické normy na jakost automobilového benzinu nesplnilo celkem 12 vzorků. Odebráno a kontrolováno bylo celkem 1 287 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnilo 12 vzorků jakostní ukazatele stanovené dle příslušné technické normy.

Vzorky směsného paliva SMN 30 a FAME, se v roce 2017 vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nepodařilo odebrat.

V roce 2017 bylo odebráno a kontrolováno celkem 301 vzorků LPG. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní ukazatele stanovené dle příslušné technické normy. Odebráno a kontrolováno bylo i celkem 40 vzorků CNG. Všechny odebrané a kontrolované vzorky CNG vyhověly ve všech jakostních ukazatelích příslušné technické normy.

V roce 2017 bylo odebráno a kontrolováno také celkem 11 vzorků pohonné hmoty Etanol E-85. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nevyhověl 1 vzorek jakostním ukazatelům stanoveným v příslušné technické normě.

V průběhu roku byl zkontrolován i obsah metylesterů mastných kyselin u 1 287 vzorků motorové nafty. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení horní přípustné hranice obsahu biosložky v tomto druhu motorového paliva.

Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 1 031 vzorků tohoto druhu motorového paliva. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení horní přípustné hranice obsahu biosložky v automobilových benzinech.

Česká obchodní inspekce uložila v průběhu roku 2017 v devatenácti případech zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Zákaz byl vydán na celkové množství 102 991,70 l pohonných hmot v celkové hodnotě 3 029 675,26 Kč


(19. 3. 2018 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2021 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(3859)