EU: Kodex chování pro efektivnější čerpání z fondůEvropská komise dnes schválila soubor norem, který má zlepšit komunikaci a spolupráci s partnery, jako jsou regionální, místní, městské nebo jiné orgány veřejné správy, dále odbory, zaměstnavatelé, nevládní organizace a subjekty zabývající se prosazováním sociálního začleňování, rovnosti mužů a žen i nediskriminací během procesu plánování, provádění, monitorování a hodnocení projektů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů.

Schválený evropský kodex chování pro partnerskou spolupráci vyžaduje, aby členské státy posílily spolupráci mezi svými orgány, které jsou odpovědné za výdaje ze strukturálních a investičních fondů EU, a projektovými partnery s cílem usnadnit sdílení informací, zkušeností, výsledků a osvědčených postupů v programovém období 2014–2020, a pomoci tak zajistit, aby byly tyto peníze vynakládány efektivně.

Mezi uvedené fondy patří Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský fond.

„Jde nám o to, aby členské státy spolupracovaly v rámci konstruktivních partnerství se zástupci zúčastněných stran při plánování a provádění programů s využitím evropských strukturálních a investičních fondů, a aby se tak maximalizoval dopad těchto prostředků,“ uvedl komisař László Andor.

Povinnosti v rámci Kodexu chování

Kodex chování, který má formu právně závazného nařízení Komise, stanoví cíle a kritéria pro uplatňování zásady partnerství. Členské státy jsou tak povinny:

  • zajistit transparentnost při výběru partnerů zastupujících regionální, místní a další orgány veřejné správy, hospodářských a sociálních partnerů a subjektů zastupujících občanskou společnost, kteří mají být jmenováni jako plnoprávní členové v monitorovacích výborech programů,
  • poskytnout partnerům adekvátní informace a dostatek času, což je předpoklad pro řádný proces konzultací,
  • zajistit, aby partneři byli účinně zapojeni do všech fází procesu, od přípravy přes provádění až po monitorování a hodnocení u všech programů,
  • podpořit budování kapacit partnerů, aby se mohly lépe a aktivněji zapojit do uvedeného procesu a
  • vytvářet platformy pro vzájemné učení a výměnu osvědčených postupů a inovativních přístupů.

Nařízení sice stanoví zásady, které členské státy musí uplatňovat, ale podle zástupců EU jim ponechává dostatek prostoru pro upřesnění praktických podrobností týkajících se zapojení příslušných partnerů do jednotlivých fází přípravy programů.

Zástupci EU uvádějí, že partnerství je jednou z hlavních zásad správy finančních prostředků Evropské unie a vyžaduje úzkou spolupráci jednak mezi orgány veřejné správy na vnitrostátní, regionální a místní úrovni v členských státech, jednak se soukromým sektorem a dalšími zainteresovanými subjekty. Zpětná vazba od zúčastněných stran prý až dosud naznačovala, že rozdíly v provádění politiky soudržnosti mezi jednotlivými členskými státy se odvíjí převážně od nastavení institucionální a politické kultury vůči konzultacím a dialogu s příslušnými zúčastněnými stranami a jejich zapojení.


(10. 1. 2014 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<

Nepřehlédněte nové odborné speciály

Reality v ČR, Zabezpečení dat, Formuláře - podnikáníČlánky čtenářů

Autobusové nádraží Zličín – kde je c...


Můžete jet soukromě, nebo třeba služebně, každopádně když cestujete z Prahy na západ, jihozápad nebo severozápad, pojedete možná z autobusového nádraží Zličín. Pokud...

Jak vypnout zprávy webů v prohlížeči


Rozmohl se nám tady takový nešvar - lecjaký zpravodajský web teď v prohlížeči stále dokola otravuje s tím, abyste si zapnuli jeho zprávy do prohlížeče. A vy musíte s...

Komentáře čtenářů

Děkujeme
Děkujeme za upozornění, opraveno. To by se stávat nemělo, ale autorovi i při noční korektuře to bohužel ...>>
Přiruční zavazadla Ryanair
Už dříve vznikla u nás diskuse na Facebooku, jaký je rozdíl v politice kabinových zavazadel Wizz Air a R...>>
Děkuji
To byl nepříjemný překlep, opraveno. V obou případech jde o předpověď do roku 2020. Děkujeme za upozorně...>>

©2013-2019 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(541)