O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Podnikání a koronavirus: omezení, náhrady...
Plánovací kalendář 2021
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Vykročte vpřed: Pozoruhodné IT produkty 2021
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů

Praktické informace pro firmy

DPH v roce 2019: 10 nejdůležitějších novinek

Ministerstvo financí České republiky připravilo obsáhlou novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která by dle předpokladů měla začít platit od 1. ledna 2019. Text novely spolu s ostatními daňovými změnami byl rozeslán do připomínkového řízení, může proto doznat změn. Auditorská a poradenská společnost BDO vybrala 10 pro praxi nejdůležitějších novinek, které aktuální znění obsahuje. Pojďme se na ně podívat.

DPH a vouchery

Jednotná pravidla pro země Evropské unie rozdělují tzv. vouchery, tedy poukazy či kupony, do dvou kategorií, a to na jednoúčelové a víceúčelové. U jednoúčelových voucherů je předem známé, k čemu jsou určeny. Za dodání zboží nebo poskytnutí služby, kterou symbolizují, je považováno už vydání těchto voucherů, jejich uplatnění proto již není předmětem daně. Vydání víceúčelového poukazu naopak není předmětem daně, a to proto, že dodání nebo poskytnutí předem neznámého zboží či služby je uskutečněno až jeho uplatněním jakožto „platby“ za ně.

DPH u nájmu nemovitostí pro bydlení

Pokud někomu pronajímáte nemovitost, aby v ní mohl bydlet, budete tak muset činit vždy bez nároku na odpočet daně, tedy jako tzv. osvobozené plnění. A to i v případě, kdy nájemník bude v nemovitosti vedle bydlení uskutečňovat i ekonomickou činnost. Mezi tyto nemovitosti patří rodinné domy, byty, ale i stavby, které alespoň z 60 % tvoří obytné prostory.

DPH u finančního leasingu

Povinnost odvést DPH je v rámci finančního leasingu na začátku, tedy při předání předmětu leasingu do užívání nájemci. Finanční leasing by měl zahrnovat také opci k přechodu vlastnického práva, tedy smlouvu umožňující uskutečnit případný nákup a prodej daného předmětu, a to až do doby vypršení lhůty, kterou tato smlouva stanovuje, a to za předpokladu, že opce odkupu představuje jedinou ekonomicky rozumnou volbu.

DPH u nedobytných pohledávek

Dle novely může dodavatel provést opravu základu a výše daně v případě alespoň 2 roky nezaplacených zdanitelných plnění ze strany odběratele. Základ daně bude možné opravit maximálně do výše 10 tisíc korun za jednu pohledávku, za všechny provedené opravy potom do 50 tisíc korun ročně.

Nezbytné úsilí k doručení daňového dokladu

Plátce bude mít vedle vystavení daňového dokladu také povinnost usilovat o jeho doručení, a to ve lhůtě pro jeho vystavení, tj. běžně do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění. V případě pochybností, zda tuto povinnost plátce plní, správce daně mu bude moci uložit zvláštní záznamní povinnost.

Dodatečná přiznání

Pokud plátci daně vznikne povinnost podat dodatečné daňové přiznání, bude tak muset učinit do konce daného měsíce, pokud ke zjištění došlo do 15. dne tohoto kalendářního měsíce. Pokud ke zjištění došlo až po 15. dni kalendářního měsíce, plátce je povinen podat dodatečné přiznání do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Stejné lhůty platí také pro povinnost uhradit dodatečně přiznanou daň.

Změny výpočtu daně

Částečnou změnou způsobu výpočtu daně novela sleduje dosažení stejného výsledku při obou způsobech výpočtu. Při výpočtu daně shora (z ceny včetně daně) se proto vylučuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti. Zároveň se ruší možnost zaokrouhlení daně na celé koruny.

DPH u výměnného obchodu a plnění hrazeného virtuální měnou

Novela v obou těchto případech (úplata formou výměnného obchodu, anebo zcela či z části virtuální měnou) zavádí stanovení základu daně obvyklou cenu daného plnění.

DPH u dovezeného zboží

Pokud vznikne povinnost přiznat DPH při dovozu zboží někomu jinému než jeho vlastníkovi, bude DPH z tohoto zboží při jeho předání v rámci České republiky odvedeno z jeho aktuální pořizovací ceny. Toto pravidlo bude platit vždy až do okamžiku, kdy zboží příjemci doručí jeho skutečný vlastník.

Nárokování DPH u zahraničních osob

Novela specifikuje situace, kdy si zahraniční osoby nejen z EU, ale i ze třetích zemí mohou nárokovat tuzemskou DPH buď prostřednictvím odpočtu, anebo prostřednictvím mechanismu vrácení daně, a případně též, ze kterého státu jsou povinny žádost o vrácení podat.

Jak už bylo zmíněno výše, jde o návrh novely, která by dle předpokladů měla začít platit od 1. ledna 2019. Text novely byl zatím rozeslán do připomínkového řízení, může tedy doznat změn. Výše uvedený seznam navrhovaných změn pochází od auditorské a poradenské společnosti BDO.


(9. 3. 2018 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2021 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(3880)