České ocelářství v letech 2014 - 2017: Co ho čeká?Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Odvětvovým svazem hutnictví železa zorganizovalo v červnu seminář k predikci vývoje českého ocelářského průmyslu. Mimo jiné z něj vyplynulo, že ocelářský průmysl v ČR a prakticky i v celé Evropě stále prochází obdobím zkoušky životaschopnosti. Proto Odvětvový svaz hutnictví železa inicioval setkání odborníků z ocelářství, z oblasti životního prostředí, z oborů které jsou součástí hodnotového řetězce ocelářství.

Iniciativu přivítal a podpořil také Svaz průmyslu a dopravy, OS KOVO a europoslanec Evžen Tošenovský. Jak národní ocelářské svazy, tak Ocelářská federace pro Evropu — Eurofer, ale i celosvětově působící institut (federace) worldsteel se intenzivně současnou situací zabývají, organizují šetření, zpracovávají analýzy a. organizují společné postupy.

Ocelářství v kostce

Pro ocelářství je prý nezbytné respektovat některé skutečnosti, které se ve vývoji ocelářské produkce v ČR jednoznačně ukazují:

  • ocelářství je materiálově i energeticky nadprůměrně náročné odvětví, hutní výrobu provází výrazné "ekologické souvislosti"
  • geografická pozice ČR má pro ocelářství řadu nevýhod (dostupnost surovin, dopravní cesty, "okruh" možného vývozu produkce)
  • ocelářství je v podstatě koncentrováno do jediného regionu (MS kraj)

Zcela zásadním se prý pro ocelářství (ale to se týká i průmyslu jako celku) ukazuje vytvoření rovnocenných podmínek, a to zejména v oblastech:

  • ekologie (ekologická legislativa); snižování emisí; podpora realizaci projektů s pozitivním vlivem na ekologii;
  • dostupnosti surovin a energií, bránit dalšímu zvyšování již dnes neúměrných cen vstupů;
  • zvýšení využití recyklací jako zdroje vstupů pro ocelářskou výrobu;
  • zintenzivnit přípravu a realizaci projektů výzkumu, vývoje a inovací, využití zdrojů z evropských fondů a prostřednictvím operačních programů.

Ze semináře vyplynulo, že je nezbytné sledovat a naplňovat cesty a opatření v dokumentu Evropské komise "Steel Action Plan" a názory obsažené v kampani "Manifesto 2014—2018", jak byly přijaty Euroferem (Evropská ocelářská asociace) a naléhavě sděleny EU, Evropskému parlamentu, EK a národním vládám.

Predikce prý ukazuje, že další úspěšný vývoj ocelářství vyžaduje věnovat extrémní pozornost problematice ekologie a energetických vstupů. V některých aspektech by mohlo jít o samotnou existenci ocelářského průmyslu v ČR.

Obnova a recyklování oceli

Vyšší investice a energetická politika jsou prý nezbytné pro obnovu a recyklování oceli a dalších bazických kovů v celé Evropské unii jako důležitého zdroje sekundárních surovin. Opět se vynořuje napětí v obchodu, nadbytečnost kapacit ocelářství je zřejmá, pro EU je východiskem orientace na výrobkovou skladbu s vyšší přidanou hodnotou, vyšší koncentrace na financování výzkumu a vývoje i cestami společných programů (např.: Výzkumný fond pro uhlí a ocel) a spolupráce charakteru technologického partnerství s odběrateli (pro které inovace hutní produkce přináší ekonomické i ekologické efekty).


(18. 6. 2014 | redakce2)

Facebook Twitter Google+
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<

Nepřehlédněte nové odborné speciály

Reality v ČR, Zabezpečení dat, Formuláře - podnikáníČlánky čtenářů

Autobusové nádraží Zličín – kde je c...


Můžete jet soukromě, nebo třeba služebně, každopádně když cestujete z Prahy na západ, jihozápad nebo severozápad, pojedete možná z autobusového nádraží Zličín. Pokud...

Jak vypnout zprávy webů v prohlížeči


Rozmohl se nám tady takový nešvar - lecjaký zpravodajský web teď v prohlížeči stále dokola otravuje s tím, abyste si zapnuli jeho zprávy do prohlížeče. A vy musíte s...

Komentáře čtenářů

Přiruční zavazadla Ryanair
Už dříve vznikla u nás diskuse na Facebooku, jaký je rozdíl v politice kabinových zavazadel Wizz Air a R...>>
Děkuji
To byl nepříjemný překlep, opraveno. V obou případech jde o předpověď do roku 2020. Děkujeme za upozorně...>>
Konkrétněji, prosím
My ale nikde nepíšeme, že jinde se to neděje. Pokud máte informace o konkrétních větších výpadcích, ocen...>>

©2013-2019 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(1228)